Luonnonkiviteollisuus luottaa kivituotekysynnän kasvuun

02.12.2016 Seppo Närhi Uutiset

Kuluva vuosi on ollut luonnonkiviteollisuudelle kaksijakoinen. Vienti on supistunut mutta kotimarkkinoilla erityisesti rakennuskivien kysyntä on alkanut vilkastua. Lue lisää ➤

Pilaantunutta maaperää voidaan puhdistaa tehokkaasti paikan päällä

24.11.2016 Seppo Närhi Uutiset

Yleisimmät maaperän pilaantumista aiheuttavat haitta-aineet ovat öljyhiilivedyt ja metallit. Merkittävimpiä pilaantumista aiheuttavia toimintoja ovat polttoaineen jakelu ja varastointi, teollinen toiminta, jätteenkäsittely, ampumaradat sekä sahat ja kyllästämöt. FM Suvi Simpanen Helsingin yliopistosta tarkastelee väitöskirjatyössään erilaisia paikan päällä tapahtuvia pilaantuneen maaperän kunnostusmenetelmiä ja selvitti niiden toimivuutta ja tehokkuutta. Simpasen tutkimuksen mukaan eri menetelmien yhdistelmällä ja vuorottaisella käytöllä voidaan vähentää tai poistaa maamassojen vaihdon tarvetta. Lue lisää ➤

Rudus voitti eurooppalaisen kiviainesjärjestön UEPG:n kestävän kehityksen biodiversiteetti-palkinnon

21.11.2016 Seppo Närhi Uutiset

Rudus Oy on palkittu luonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyvästä työstään. Palkinto ojennettiin 16.11. Brysselissä järjestetyssä UEPG:n kestävän kehityksen palkintojen jakotilaisuudessa. Rudus voitti Biodiversiteetti-sarjan hankkeellaan Rudus Lumo-ohjelma. Kilpailemassa sarjan voitosta oli yhdeksän hanketta. Lue lisää ➤

Destian työ korvaavan elinympäristön luomisesta kalliosinisiivelle huomioitiin tunnustuksella

21.11.2016 Seppo Närhi Uutiset

Destia on saanut tunnustuksen Euroopan kiviainesjärjestön UEPG:n Kestävän kehityksen –kilpailussa. Tunnustus annettiin sarjassa Environmental Best Practise Destian tekemästä työstä kalliosinisiiven korvaavan elinympäristön luomiseksi louhinta-alueella Ristenin kallioalueella Lohjalla. Lue lisää ➤