Infoisku eduskunnassa

26.05.2016 Seppo Närhi Uutiset

Lue lisää ➤

Viheralan yritysten määrä on kasvussa

24.05.2016 Seppo Närhi Uutiset

Viherala työllistää kesäaikaan yli 27 000 henkilöä. Ympäri vuoden alalla on töissä vajaat 9 000 henkilöä, joten työpaikkojen määrä kolminkertaistuu kesällä. Viheralalle on syntynyt viime vuosina paljon uusia yrityksiä. Näistä merkittävä osa on mikroyrityksiä, jotka työllistävät pääasiassa yrityksen omistajat ja kesäkaudella muutaman henkilön. Pääosa uusista yrityksistä on tullut piha- ja maisemasuunnitteluun ja viher- ja ympäristörakentamiseen. Lue lisää ➤

Opas neuvoo hautamuistomerkin hoidossa

18.05.2016 Seppo Närhi Uutiset

Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto on julkaissut oppaan hautamuistomerkkien hoidosta yhteistyössä hautausmaita, hautakuvanveiston tutkimusta ja kulttuuriperinnön suojelua edustavien asiantuntijoiden kanssa. Oppaan tavoitteena on antaa ohjeita muistomerkkien kunnostukseen, mutta myös kiinnittää huomiota siihen, että eri tavoin merkittävät hautamuistomerkit ovat osa kulttuurihistoriaamme, joka hoitamattomana uhkaa kadota. Oppaan toivotaan innostavan myös haltijattomiksi jääneiden muistomerkkien kunnostukseen. Lue lisää ➤

Luonnon monimuotoisuutta turvataan paahdeympäristöissä toimijoiden yhteistyönä

12.05.2016 Seppo Närhi Uutiset

Maastoretkellä eri tahojen on helpompi keskustella paahdeympäristöjen hoidosta ja suojelun tavoitteista. Kuva Eeva Primmer. Luontoarvot näkyvät maisemassa ja suojelua kaipaava luonto ylittää tilarajat. Suojelun toteuttaminen edellyttää vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Yhteistyön ja vuoropuhelun keinoja kehitetään Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi -hankkeessa, jossa ovat mukana Suomen ympäristökeskus SYKE, Varsinais-Suomen ELY, Luonnonvarakeskus (Luke), MTK, Helsingin yliopisto ja Metsäkeskus. Lue lisää ➤