Mikä pysäyttäisi pelloilta valuvat ravinteet? 3 vesiensuojelumenetelmää vertailussa

17.05.2018 Seppo Närhi Uutiset

Pasi Valkama selvitti maantieteen väitöstutkimuksessaan miten kipsin levitys pelloille, talviaikainen kasvipeite ja kosteikot onnistuvat estämään maatalouden hajakuormitusta. Aiempaa tarkempi kuva vesistöihin valuvasta ravinteiden hajakuormituksesta saatiin automaattisen veden laadun seurannan avulla. Lue lisää ➤

Hakaniemenrannan suunnittelukilpailussa hyviä ideoita

04.05.2018 Seppo Närhi Uutiset

Lue lisää ➤

Avant on käynnistänyt vuokrausverkoston

17.04.2018 Seppo Närhi Uutiset

Avant Rent -konevuokrausverkosto on koko maan kattava Avant-pienkuormaajien ja -työlaitteiden sekä Leguan-henkilönostimien vuokrausverkosto. Verkosto aloittaa toimintansa huhtikuussa 2018. Vuokrausverkostossa on mukana useita eri yrittäjiä, jotka kaikki tarjoavat asiakkailleen koko verkoston laajan pienkuormaaja-, henkilönostin- ja työvälinevalikoiman. Vuokrauspisteitä on toiminnan alkaessa neljätoista ympäri Suomen. Lue lisää ➤

Stiiknafuulia-yrittäjäpalkinto VRJ Group Oy:lle

13.04.2018 Seppo Närhi Uutiset

Oulun elinkeinoelämä on ollut viime vuosien aikana voimakkaan rakennemuutoksen alla, mikä on aiheuttanut monella alalla toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Rakennemuutoksesta huolimatta alueellamme on pystytty toistaiseksi mukautumaan kiitettävästi toimintaympäristön haasteisiin ja startup-yritykset ovat pystyneet hyödyntämään toiminnassaan vapautunutta asiantuntijuutta uusien tuotteiden ja palveluiden kehityksessä. Alueemme startup-ekosysteemi on kehittynyt viimeisen kolmen vuoden aikana voimakkaasti ja alueelle on syntynyt lukuisia lupaavia uusia kasvuun ja vientiin tähtääviä uusia innovaatioita hyödyntäviä yrityksiä. Lue lisää ➤