YIT:n lahja 100-vuotiaalle Suomelle – Enemmän elämää pihapiireihin

20.01.2017 Seppo Närhi Uutiset

YIT innostaa juhlavuonna suomalaisia kehittämään yhdessä tulevaisuuden pihapiiriä, tarjoaa apua pihojen viihtyisyyden lisäämiseen pienillä hyvillä teoilla ja lahjoittaa yhden tulevaisuuden pihan yhteiseen käyttöön. Lue lisää ➤

Ensimmäinen Euroopan habitaattien uhanalaisuusarviointi valmistunut

18.01.2017 Seppo Närhi Uutiset

Ensimmäinen Euroopan laajuinen habitaattien (luontotyyppien) uhanalaisuusarviointi on saatu päätökseen. Arviointi kattaa 490 habitaattityyppiä 35 maan alueella ja siihen osallistui yli 300 eurooppalaista asiantuntijaa. Arviointi suoritettiin Euroopan komission rahoittamassa hankkeessa, jota koordinoivat Wageningen Environmental Research (Hollanti), International Union for Conservation of Nature (IUCN) ja NatureBureae (Iso-Britannia) sekä konsultit Susan Gubbay ja John Rodwell. Lue lisää ➤

Golfkentille kasvinsuojeluaineiden käytöstä ruusuja ja risuja

17.01.2017 Seppo Närhi Uutiset

Kasvinsuojeluaineiden käyttö golfkentillä on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvontahavaintojen perusteella pääosin kunnossa, mutta puutteitakin löytyi. Noin kolmasosalla kentistä ei tunnistettu golfkentille hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita. Valvontaa tehtiin viime vuonna lähes kuudellekymmenelle golfkentälle. Lue lisää ➤

Luonnonvarakeskus uudistaa Laukaan ydinkasvihuollon ja valiotaimituotannon palvelut

22.12.2016 Seppo Närhi Uutiset

Luonnonvarakeskus (Luke) toteuttaa jatkossa puutarhakasvien ydinkasvihuollon ja valiotaimituotannon maksullisen palvelutoiminnan siirtämällä toiminnot Luken Haapastensyrjän toimipaikkaan vuoden 2017 aikana. Ylläpidettävää ydinkasviaineistoa ja valiotaimituotannon kasvivalikoimaa supistetaan merkittävästi ja keskitytään pääasiassa ammattimaisen marjanviljelyn tarvitsemiin kasveihin. Lue lisää ➤