Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma on toteutunut hyvin

14.06.2018 Seppo Närhi Uutiset

Kymmenen vuotta sitten Helsingin kaupunginhallituksen asettamat tavoitteet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat toteutuneet hyvin. Ne on otettu huomioon monissa kaupungin suunnitelmissa ja erilaisissa ohjeistuksissa. Käytännön toteutus on monissa tapauksissa jatkuvaa. Kymmenvuotiskauden aikana viheralueiden pinta-ala kasvanut noin 20 prosenttia. Syynä on Östersundomin liittäminen Helsinkiin. Luontoarvot otetaan huomioon suunnittelussa Lue lisää ➤

Asuntotuotanto jatkuu kiivaana pääkaupunkiseudulla

14.06.2018 Seppo Närhi Uutiset

Asuntorakentamisen ennakoidaan jatkuvan korkealla tasolla myös vuoden toisella puoliskolla, ennakoi Rakennusteollisuus RT:n Asuntotuotantokysely. Arvio kerrostaloasuntojen aloitusmäärästä on noussut peräti 2 000 asunnolla tammikuun kyselystä ja on nyt kyselyn tilastointihistorian suurin. Sijoittajien mielenkiinto jatkunee tänäkin vuonna varsin voimakkaana. Lue lisää ➤

Espoon Kaitaanlaakson viheralueesta ideakilpailu maisemasuunnittelun opiskelijoille

04.06.2018 Seppo Närhi Uutiset

Espoon kaupunki ja Lappset Group Oy järjestävät Kaitaanlaakson viheraluetta koskevan ideakilpailun, joka on suunnattu maisemasuunnittelun opiskelijoille. Tavoitteena on löytää suunnitelma, joka kehittää alueesta toiminnallisen puistoalueen. Suunnitelmassa tulee huomioida alueen tiivistyvä asuntorakentaminen, lisääntyvä virkistyskäyttö ja liito-oravien tuomat rajoitteet toimenpiteille. Viheralueiden esteettisyyden ja elämyksellisyyden lisäksi suunnitelmassa tulee pohtia nykyisten toimintojen tarkoituksenmukaisuutta. Lue lisää ➤

Deleten uusi lavakeksintö voi jopa puolittaa työmaalogistiikan päästöt

29.05.2018 Seppo Närhi Uutiset

Delete on kehittänyt uuden lavajärjestelijän, jonka avulla työmaalla oleva täysi vaihtolava voidaan korvata tyhjällä lavalla samalla, kun täysi lava nostetaan auton kuljetettavaksi. Keksintö tehostaa työmaalogistiikkaa jopa puolella, jolloin logistiikan päästöt voivat jopa puolittua. Myös lavojen säilyttämiseen tarvittavan lavakenttätilan tarve vähenee merkittävästi. Lue lisää ➤