Viherympäristön ja Vihreän Kirjan mediakortti

Lataa Viherympäristö-lehden ja Vihreän Kirjan (pdf) mediakortti.

Lehden ilmoitusmyynti, ota yhteys:

Media Bookers
Hannu Pyykkö
P. 050 2250
hannu.pyykko@mediabookers.fi

Lehden ilmestymisaikataulu ja ilmoitushinnat:

http://www.mediabookers.fi

Mediakortti 2019 aukeaa tästä

Teemat vuonna 2019

Vihreä Kirja

Ammattilaisten yhteystiedot
Alan laajin yritysten hakemisto
Kiinteistöt ja taloyhtiöt. Miten turvataan pihojen hoitotaso?
Yhteisöllisyys ajan ilmiönä: kaupunkiviljely, väliaikainen tilan käyttö. Miten tähän vastataan
Muuttuva päätöksenteko

Viherympäristö

VY 2019 Jokaisessa numerossa viheralan koulutusta käsittelevä artikkeli

1. Viherpäivien 40v. juhlajakelu
Uudet innovaatiot viheralalla

2. Viheralan suhdannenäkymät
Trendit ja kehitysnäkymät

3. Sini-vihreä suunnittelu. Biopidätys. Kasvit hulevesien puhdistajina. Aluesuunnittelu. Erilaiset hulevesiratkaisut (imeytyskenttä, lokerikot, säiliöt, painanteet, altaat).

4. Historia osana maisemasuunnittelua. Lajistoselvitykset. Restaurointi (mihin aikakauteen). Seurakunnat, kartanot ja muut historialliset miljööt.

5. Pihat taloyhtiössä
Tilaajan rooli, peruskorjaus- ja uudiskohteet
Erilaiset asiakkaat, erilaiset tarpeet. Loppukäyttäjän näkökulmia

6. Taimistoviljelyn erikoisnumero. Kasvivalikoima tilastojen pohjalta, uudet tekniikat
Valaistus osana elävää ympäristöä