Viherympäristön ja Vihreän Kirjan mediakortti

Lataa Viherympäristö-lehden ja Vihreän Kirjan (pdf) mediakortti.

Lehden ilmoitusmyynti, ota yhteys:

Media Bookers
Hannu Pyykkö
P. 050 2250
hannu.pyykko@mediabookers.fi

Lehden ilmestymisaikataulu ja ilmoitushinnat:

http://www.mediabookers.fi

Mediakortti 2018 aukeaa tästä

Teemat vuonna 2018

Vihreä Kirja

KESY-tuotteet. Monimuotoisuus viheralalla. Korvaavien lajiympäristöjen rakentaminen, mm paahdeympäristöt, direktiivilajit, suojelluille lajeille ympäristöjä. Puiden suojaus rakennustyömailla. Perusasiat: miten tuetaan, tyvialueet, puiden istutus. Puiden suojaus rakennusten kaivuualueilla. Suojaaminen: kannattaako aina puita säästää työmaalla.

Viherympäristö

VY 2018 Jokaisessa numerossa viheralan koulutusta käsittelevä artikkeli

1. Viherpäivät-jakelu. Digitaalisuus, tekoäly viheralalla. Monipuolinen kasvisuunnittelu. Hoidon haasteet jatkossa, uudenlaiset hoitokoneet.
2. Asuntomessut viheralan näkökulmasta. Yksityispihat näkyvämmin esille. Uudet yritystoiminnan mahdollisuudet: Green Care, luontomatkailu.
3. Kasvintuhoojiin varautuminen. ViherRiski-hankkeen tulos: tietopankki Viherympäristöliiton nettisivuille
4. Suunnittelunumero. Viherrakentamista tukeva suunnittelu. Suunnittelun ja rakentamisen esimerkkejä. Saman kohteen tarkastelu eri näkökulmista. Kustannustietoa. Suunnittelijan näkemys suunnittelukohteesta. Suunnitteluun liittyvät tuoteuutuudet, niiden puolueeton vertailu.
5. Miten ammatillisen koulutuksen reformi on purrut viheralan koulutukseen? Koulutuksen järjestäjät vastaavat.
6. Taide ympäristössä. Valaistus osana laadukasta ympäristöä.