Uutiset

28.01.2014 Seppo Närhi

Yritykset ja biodiversiteetti -ohjelma nostaa luonnon monimuotoisuuden yritysten agendoille

Ohjelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta monimuotoisen luonnon merkityksestä yritystoiminnalle, jakaa tietoa ja työkaluja ympäristövaikutusten, -mahdollisuuksien ja -riskien kartoittamiseksi sekä tukea yritysten ympäristövastuun kehittämistä. Ohjelman toteuttaa Yritysvastuuverkosto FIBS yhdessä ympäristöministeriön kanssa.

Ympäristöministeri Ville Niinistö iloitsee ohjelman käynnistymisestä, ja muistuttaa, että luonnon huomioiminen on yrityksille mahdollisuus.

”Hyvinvoiva luonto on koko ihmiselon, myös yritystoiminnan perusta. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä, ja tämän tärkeän tavoitteen toteutumisessa yritysten rooli on merkittävä. Uskon, että luontoasioiden huomioiminen myös tuo yrityksille kokonaan uusia mahdollisuuksia esimerkiksi innovatiivisten tuotteiden ja resurssiviisaamman tuotannon kautta.”

Uusi ohjelma toteuttaa osaltaan valtioneuvoston hyväksymää luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiaa 2012–2020, jonka päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä.

Master Class -yritykset etujoukoissa

Kaikille yrityksille avoin ja maksuton ohjelma koostuu seminaareista ja työpajoista, joissa yritykset voivat vaihtaa kokemuksia parhaista biodiversiteettiin liittyvistä käytännöistä ja kehittämistyökaluista. Ohjelmaan sisältyvä Master Class -koulutus on puolestaan suunnattu yrityksille, joille luonnon monimuotoisuusteema on erityisen ajankohtainen, ja jotka haluavat syventää osaamistaan kokonaisvaltaisemmin. Vuoden 2014 Master Class -kurssilla ovat mukana mm. Fazer, Fingrid, NCC Roads, Nokian Renkaat, Rudus, TVO ja YIT.

FIBSin toiminnanjohtajan Mikko Routin mukaan suomalaisyrityksillä on paljon pelissä, mitä tulee luonnon monimuotoisuuteen.

"Jokainen yritys on riippuvainen luonnon tarjoamista palveluista suoraan tai välillisesti. Tämän lisäksi Suomi on tunnettu puhtaasta ja hyvin suojellusta luonnostaan, ja tätä mainepääomaa meillä ei ole varaa menettää. Jokaisen yrityksen, toimialasta riippumatta, kannattaisikin luoda erillinen biodiversiteettistrategia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä uusien kansainvälisten, ympäristöä säästävien huippubrändien kehittämiseksi. Tätä viestiä haluamme viedä yrityksiin uuden ohjelmamme kautta."

Suomessa käynnistyvää ohjelmaa vastaavia hankkeita on toteutettu viime vuosina hyvin kokemuksin eri puolilla maailmaa, mm. Espanjassa, Hollannissa, Japanissa, Kanadassa, Ranskassa ja Saksassa. Hankkeissa on mukana satoja yrityksiä, kuten Air France, Bayer, Fujitsu, IBM, KLM, Philips, Schneider Electric, Shell ja UPM. Suomessa hyödynnetään eri hankkeista saatuja kokemuksia sekä aiheen kansainvälisiä asiantuntijoita.

Yritykset ja biodiversiteetti -ohjelma (fibsry.fi):
http://www.fibsry.fi/fi/teemat/business-biodiversity

Luonnon puolesta ja ihmisen hyväksi - Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma (ym.fi):
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Strategia_ja_toimintaohjelma

#Seppo Närhi