Uutiset

03.06.2015 Seppo Närhi

Yksinkertaisella ohjeistuksella puita voi kaataa omalta tontilta ilman lupaa

Turun rakennusvalvonnassa käsitellään vuosittain 700–800 puunkaatotoimenpidettä, joista maisematyöluvan vaatii noin sata kappaletta. Loput käsitellään maisemamallisesti vähäisinä toimenpiteinä, jotka eivät vaadi maisematyöluvan hakemista. Puunkaatoihin liittyviä yhteydenottoja tulee paljon ja suurin osa niistä poikii maastokäyntejä.

Ohjeella helpotetaan viranomaisen työtä

Maisematyöluvan avulla käsitellään maisemaa muuttavia toimenpiteitä kuten maanrakennustyö ja puiden kaataminen. Maisematyöluvan tarve on aina tapauskohtaista ja arvion luvan tarpeesta tekee viranomainen. Opinnäytetyössä esitetyn ohjeistuksen avulla yksittäiseltä tontilta voisi kaataa tietyn määrän puita, joiden kaataminen ei aiheuta merkittävää muutosta ympäröivään maisemaan. Ne eivät myöskään ole asemakaavassa määrätty suojeltaviksi tai kasva istutettavaksi määrätyllä tontinosalla. Tällä tavalla vähenevät sekä asiakkaiden yhteydenotot rakennusvalvontaan että maastokäyntien tarve. Samanlainen ohje on jo käytössä Helsingissä ja Kouvolassa.

Opinnäytetyön tilaajana oli Turun rakennusvalvonta. Tutkimuksen aihe syntyi kesällä 2014, kun Korpela oli suorittamassa opintoihinsa kuuluvaa erikoisharjoittelua Turun rakennusvalvonnassa. Opinnäytetyössä tutkittiin, miten eri kaupungit toimivat puunkaatojen maisematyölupa-asioissa. Työn tavoitteena oli kehittää Turun rakennusvalvonnan käytännön maisematyölupaprosessia ja löytää viranomaisen työtä helpottavia keinoja.

#Seppo Närhi