Uutiset

12.12.2016 Seppo Närhi

Vuoden maisemateko 2016 -tunnustus Saarijärven Koskenkylä-Lehtolaan

Toimenpiteet ovat kattaneet mm. rakennuskunnostuksia, raivauksia, kosteikonhoitoa sekä laidunnusta ja ne on toteutettu talkoilla, maanomistajien omalla työllä sekä luonnonhoitotuilla.

”Hoitotyö on ollut suunnitelmallista, ja siinä on hyödynnetty hyvin myös käytettävissä olevia tukimuotoja ja talkoiden voimaa – yksittäisten maanomistajien ja viljelijöiden panosta unohtamatta. Myös hoidon jatkuvuus on suunniteltu hyvin”, kiittelee kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.

Kyläläisten aktiivisuuden ansiosta Koskenkylän-Lehtolan näkymät ovat avautuneet, linnusto ja muu luontolajisto monipuolistuneet, yleinen viihtyisyys ja virkistysmahdollisuudet parantuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt. Maisematyöt ovat lisänneet alueen kulttuuriperintö- ja maisema-arvoja.

Tunnustus kulttuurimaiseman hoidosta

Vuoden maisemateko valittiin nyt toisen kerran. Kilpailuun tuli lähes 50 ehdotusta, joista valittiin 13 alueellista maisematekoa. Näistä alueellisista voittajista valittiin valtakunnallinen Vuoden 2016 maisemateko.

Vuoden maisemateko -kilpailulla Maa- ja kotitalousnaiset haluaa nostaa esiin kulttuurimaisemasta huolehtivien yksittäisten henkilöiden, yhdistysten, talkoolaisten ja muiden toimijoiden tärkeää työtä. Maaseudun kulttuurimaisemien säilyminen vaatii pitkäjänteistä hoitoa ja yhteistä sitoutumista asiaan. Kilpailulla halutaan muistuttaa, että hoidettu maisema lisää alueen vetovoimaisuutta, vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja parantaa ihmisten viihtyisyyttä.

Alueelliset Vuoden maisemateot

Etelä-Karjala: Ruokolahden Leijonarannan taloyhtiön kerrostalopihan kunnostus talkootyönä
Etelä-Pohjanmaa: Rämälän kylätalon pihapiirin kunnostus, Rämälän kyläseura ry, Ähtäri
Etelä-Savo: Iso-Pappilan pihamiljöön kunnostus, Mäntyharjun kirkonkylän kylätoimikunta
Kainuu: Ikolan pappilamiljöön kunnostus, Kuhmon seurakunta
Kanta-Häme: Hattulan Ihalemmentien kulttuurimaiseman kunnostus
Keski-Suomi: Iso-Löytänän ja Saarijärven välisen vesireitin kunnostus, Koskenkylän-Lehtolan kylä
Kymenlaakso: Karralan kotiseututalon kunnostus, Karrala-toimikunta, Iitti
Pirkanmaa: Missä on meidän voimalaitos - Kokemäenjoki esiin, Keikyän Perikunta, Sastamala
Pohjois-Karjala: Vaara-Karjalalle tyypillisen maisemakuvan avaaminen Nurmeksen Kohtavaaralla, Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry
Pohjois-Pohjanmaa: Kurkelanjärven kosteikon ja Ala-Kurkelan rantalaitumen kunnostus, Pyhäntä, Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura.
Pohjois-Savo: Kylän yhteisen kokoontumispaikan ja urheilukentän kunnostaminen, Pelonniementien kyläyhdistys ry
Päijät-Häme: Padasjoen Padasjoen Seitniemen Alijärven rannan maisemanhoito, Kellosalmi-Seitniemi-Virmailan kyläyhdistys ry
Varsinais-Suomi: Vaskion koulun lähialueen risteyksen maiseman avaaminen liikenneturvallisuuden lisäämiseksi, Waskio-Seura ry

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: