Uutiset

30.01.2014 Seppo Närhi

Vuoden hortonomi: Pirjetta Sipiläinen-Salo

Pirjetta Sipiläinen-Salo toimii aktiivisesti viheralan kehittämiseksi sekä työssään että vapaa-ajallaan. Itsensä kehittäminen ja jatkuva kouluttautuminen on Sipiläinen-Salon kohdalla poikkeuksellisen esimerkillistä

Pirjetta Sipiläinen-Salo on osallistunut ansiokkaasti erityisesti rakennuslupa-asioiden kehittämiseen. Hän on jäsenenä Porin kaupungin rakennuslupahakemusten teknisessä työryhmässä, jossa hänen vastuullaan ovat lupahakemusten viherasiat. Pirjetta Sipiläinen-Salon ansiosta Porin kaupungissa uudisrakennukselle myönnettävä rakennusluvan edellytyksenä olevaa pihasuunnitelman esitysvelvoitetta on kehitetty ja se on vakiinnuttanut olemassaolonsa yhtenä osana rakennuslupa-asiakirjoja: uudisrakennuksilla pitää olla hyväksytty pihasuunnitelma rakennuslupaa haettaessa. Tämä on valtakunnallisesti edistyksellinen käytäntö.

Työssään Pirjetta Sipiläinen-Salo pyrkii lisäämään yleistä kiinnostusta puutarhaharrastusta kohtaan neuvoen, mahdollistaen ja tukien. Vapaa-ajallaan hän pyrkii samaan tavoitteeseen puutarha-alan yhdistyksissä, joissa hänen toimintansa on ollut pitkäkestoista ja vaikuttavaa. Hän on muun muassa ollut mukana Satakunnan Puutarhaseuran toiminnassa jo vuodesta 1993 sekä sihteerinä että puheenjohtajana. Lisäksi hän vaikuttaa Puutarhaliitto ry:n paikallisyhdistystoimikunnassa ja Puutarhaliitto ry:n hallituksessa. Ammattiyhdistystoiminnassakin Pirjetta Sipiläinen-Salo on ollut mukana vuosikymmenien ajan muun muassa Tekniikka ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:n, pääsopijajärjestön Tekniikka ja Terveys KTN Porin seutu ry:n sekä Akava Satakunnan aluejohtoryhmän kautta.

Pirjetta Sipiläinen-Salo on valmistunut puutarhuriksi vuonna 1984 ja hortonomiksi viljely- ja markkinointilinjalta vuonna 1987. Tämän jälkeen hän on suorittanut hortonomien jatkokoulutuksen 1993 ja miljöörakentamisen jatkokoulutuksen 1994 sekä päivittänyt hortonomin tutkintonsa puutarhatalouden ammattikorkeakoulututkinnoksi 1997. Näiden lisäksi hän on suorittanut myös maisemasuunnittelun hortonomi AMK-tutkinnon vuonna 2001 ja luonnonvara-alan ylemmän AMK-tutkinnon vuonna 2012.

Hortonomiksi valmistuttuaan hän on toiminut Porin kaupungin puistotoimessa apulaistyönjohtajana, neuvontapuutarhurina ja vuodesta 1994 neuvontahortonomina.

Hortonomien Yhdistys ry on puutarhaopistoista ja alan ammattikorkeakouluista valmistuneiden hortonomien aatteellinen yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jäseniensä ammatillisia tietoja ja taitoja. Yhdistys on nimennyt alallaan ja ammatissaan ansioituneita hortonomeja vuodesta 1987."

#Seppo Närhi