Uutiset

12.02.2015 Seppo Närhi

Virtaa viherrakenteesta -esitteestä ja tietopankista apua kaupunkien viherrakenteen suunnitteluun ja päätöksentekoon

Viherpäivillä 10.2. julkaistu esite “Virtaa viherrakenteesta – suuntaviivoja kaupungin suunnitteluun” tarjoaa päätöksentekijöille, kaavoittajille ja muille toimijoille apua viherrakenteen kehittämiseen. Esite auttaa tunnistamaan suunnittelun tasoja ja tärkeimpiä tehtäviä päätöksenteon eri vaiheissa. Lisäksi esite tukee yhteistyön koordinointia suunnittelussa.

Samalla on avattu Virtaa viherrakenteesta – verkkotietopankki. Tietopankkiin on koottu esimerkkejä viherrakenteen suunnittelusta eri suunnittelutasoilla, suunnittelun aineistoja ja menetelmiä, ohjeistuksia, suosituksia ja tietolähteitä. Ehdotukset tietopankin täydentämiseen ja kehittämiseen ovat tervetulleita, ohjeet lähettämiseen löytyvät tietopankin etusivulta.

Esite on laadittu Viherympäristöliitto ry:n Maiseman huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa -työryhmän (MaMa) ja Suomen ympäristökeskus SYKEn yhteistyönä. Työn ohjaamiseen on osallistunut muun muassa kaupunkeja, ympäristöministeriö, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Esite ja tietopankki ovat osoitteessa www.vyl.fi/virtaaviherrakenteesta
Painettua esitettä voi tiedustella Viherympäristöliitosta Seppo Närhiltä, osoite alla.

Lisätietoja:
Seppo Närhi, Viherympäristöliitto ry
seppo.narhi@vyl.fi

Mervi Vallinkoski, Jyväskylän kaupunki
mervi.vallinkoski@jkl.fi

Maija Faehnle, Suomen ympäristökeskus
maija.faehnle@ymparisto.fi

#Seppo Närhi