Uutiset

27.04.2015 Seppo Närhi

Vihervuosi – Gröna Året viidettä kertaa

Ympäristöministeriö nimeämä laajapohjainen johtoryhmä on aloittanut toimintansa. Tavoitteena on, paitsi kannustaa eri tahoja konkreettisiin lähiympäristön parannustöihin, käynnistää viherympäristöön liittyvää tutkimusta ja kehitystyötä sekä kehittää viheralan ammatillista osaamista.

Yhtenä vahvana viheralan ammatillisena teemana on tarkoitus lisätä kestävän ympäristörakentamisen osaamista ja ohjeistusta. Siihen liittyy tärkeänä osana kaavoitus, jossa ratkaisevat päätökset kestävän ympäristön osalta tehdään. Lisäksi ympäristön parannuskohteissa on mahdollista kehittää resurssien järkevää käyttöä, kuten materiaalien hyötykäyttöä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä.

Kolme päätapahtumaa
Vihervuosi avataan 10.2.2016 Jyväskylän Paviljongissa pidettävässä avajaistapahtumassa. Päätapahtuma sijoittuu keskikesään Hämeenlinnaan, jossa tulee olemaan paljon erilaisia Vihervuoden tapahtumia. Päätöstapahtuma on pääkaupunkiseudulla yhteistyössä Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kanssa.

Valtakunnallisten tapahtumien lisäksi ympäri Suomea tulee olemaan satoja pienempiä ja isompia tapahtumia edellisten Vihervuosien tapaan.
Vihervuodelle tullaan loppuvuodesta 2015 avaamaan omat nettisivut, joissa teemavuodesta kerrotaan lisää.

Laaja johtoryhmä
Vihervuodelle on laajapohjainen johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluu edustus Ympäristöministeriöstä, Maa- ja metsätalousministeriöstä, MTK:sta , SLC:stä, Suomen Maisema-arkkitehtiliitosta, Suomen Partiolaisista, Marttaliitosta, Puutarhaliitosta, Suomen Kotiseutuliitosta, Museovirastosta, Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta, Suomen Kiinteistöliitosta, Suomen 4H-liitosta, Luonnonvarakeskuksesta sekä Suomen Kuntaliitosta. Johtoryhmän puheenjohtaja on Ympäristöministeriön ylijohtaja Timo Tanninen ja varapuheenjohtaja Sirpa Pietikäinen sekä sihteeri Seppo Närhi Viherympäristöliitosta.
Vihervuoden tapahtumien koordinoinnista, tiedotuksesta ja muusta organisoinnista vastaa Viherympäristöliitto ry.

Lisätiedot: Pääsihteeri Seppo Närhi, Viherympäristöliitto ry
seppo.narhi@vyl.fi . 0400 419085

#Seppo Närhi