Uutiset

01.12.2014 Seppo Närhi

Viherkattorakenteiden kehitys ja niiden soveltuvuus Suomen olosuhteisiin

Työ tehtiin selvityksenä, jonka pohjaksi tehtiin kirjallisuustutkimus. Valmiin työn luonnosvaiheessa Rakennustietosäätiön toimikunnan 342 Viherkatot rakennepienryhmä kommentoi ja käsitteli esitettyjä rakennetyyppejä. Työskentelystä saadut palautteen käytiin läpi, ja rakennetyypit hyväksyttiin KerabitPro Oy:n suositukseksi ja niitä tullaan käsittelemään myös uudistettavassa RT-kortissa Viherkatot.

Työn lopputuloksena voitiin esittää Suomen olosuhteisiin parhaat viherkattorakennetyypit viherkatoille ja kattopuutarhoille, jotka tullaan myös julkaisemaan KerabitPro Oy:n suunnitteluohjeissa Internet-osoitteessa www.kerabit.fi. Suunnitteluohjeet ovat KerabitPro Oy:n suositus teknisesti ja taloudellisesti oikeista viherkattorakennetyypeistä, niiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Työn tekijä: Miina Merisalo, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö aukeaa tästä.

#Seppo Närhi