Uutiset

23.11.2015 Seppo Närhi

Viheralan tunnustuspalkinto alan kolmelle aktiiviselle toimijalle

MMM, tutkija Anu Riikonen Helsingin yliopistosta on ollut mukana tuottamassa uutta, Suomen olosuhteisiin soveltuvaa tutkimustietoa rakennetun ympäristön puista. Hän on työskennellyt tutkimushankkeissa, joissa on selvitetty mm. katupuiden istutuksiin ja alkuhoitoon sekä puiden hyvinvointiin liittyviä asioita vuodesta 2004 lähtien. Näistä esimerkkeinä ovat Viikin koekatu, Helsingin Pohjoisrannan katupuiden kasvualustasaneeraustutkimus ja Tapiolan tunnusmäntyjen selviytyminen metrorakennushankkeessa.

Anu Riikonen on ansiokkaasti kääntänyt tieteellisiä tutkimuksia selkokielelle ammattilaisten käyttöön muun muassa luentotilaisuuksiin ja lehtiartikkeleihin. Hän on ollut asiantuntijana mukana eri työryhmissä, joissa hän on antanut tietämyksensä muun muassa laatuvaatimusten päivitystyöhön. Lisäksi hän on tehnyt tunnetuksi kansainvälistä puunhoitoon liittyvää tutkimusta. Anu Riikonen on mukana aktiivisesti mm Viherympäristöliiton kasvualustatyöryhmässä sekä Suomen Puunhoidon yhdistyksessä.

Työnjohtaja Sami Kiema Helsingin kaupungin Starasta on tullut tunnetuksi puunhoidon ammattilaisena. Hän on Suomen Puunhoidon yhdistyksen puheenjohtaja sekä yhdistyksen edustaja Viherympäristöliiton hallituksessa. Sami Kiema on suunnitellut ja pitänyt puunhoidon koulutuksia eri puolilla Suomea, opettanut arboristiopiskelijoille puiden kuntoarviointia sekä vetänyt kääpäretkiä. Hän on kirjoittanut aktiivisesti ammattiartikkeleita muun muassa Viherympäristö-lehteen. Sami Kiema on ammattimaisen puidenhoidon puolestapuhuja. Hän on erittäin kiinnostunut puiden kasvinsuojeluasioista, ja haluaa jakaa tietämystään myös muiden ammattilaisten käyttöön.

Konsultti, vihervalvoja ja maisemasuunnittelija Marko Pirttijärvi on luonut esimerkillisesti työuraa uusissa, yksityisissä työtehtävissä viheralalla. Hän on tullut tunnetuksi ammattitaitoisena vihervalvojana ja pihaprojektien urakoittajana ja perehtynyt erityisesti asunto- ja kiinteistöpihojen peruskorjaukseen. Marko Pirttijärvi on tunnettu luennoitsija ja kirjoittaja. Hän on julkaissut useita alan oppaita ja hän on mukana monissa luottamustehtävissä alan yhdistyksissä sekä toimikunnissa. Marko Pirttijärven laaja-alainen asiantuntemus ja näkemys ovat vieneet ammattimaista viherrakentamista eteenpäin. Hän on ollut esimerkiksi mukana laatimassa työmaiden käyttöön tarkoitettuja asiakirjoja, ohjeita ja lomakkeita.

Viheralan tunnustuspalkinto jaetaan vuosittain ViherTek-messujen yhteydessä virheralan ansioituneelle toimijalle. Palkinnon suuruus on 3 000 euroa, joka voidaan jakaa useamman toimijan kesken. Palkintosumman lahjoittaa Suomen Messusäätiö.

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: