Uutiset

11.12.2013 Seppo Närhi

Vanhat painetut kartat tulivat verkkopalveluun

Palvelussa on noin 10 000 Maanmittauslaitoksen peruskarttalehteä ja noin 850 puolustusvoimien laatimaa topografikarttalehteä Ylä-Lapista. Kartat ovat mittakaavassa 1:20 000 eli niiltä voi tarkastella maaston yksityiskohtia.

”Täydensimme palvelua puolustusvoimien topografikartoilla, sillä peruskartasto ei kata Ylä-Lapin aluetta”, kertoo tietopalvelupäällikkö Kari Rantalainen Maanmittauslaitoksesta.

Kartta havainnollistaa muutoksia

Samalta alueelta − etenkin isojen kaupunkien alueilta − voi olla painettuja peruskarttoja usealta eri vuosikymmeneltä. Alueen muutokset voi nähdä silmäilemällä eri vuosien karttoja.

”Kunnat voivat käyttää vanhojen karttojen tietoja esimerkiksi kaavoitusselvityksiin ja ELY-keskus valuma-alueiden tutkimiseen. Lisäksi yksittäiset sukututkijat voivat perehtyä paikannimiin nimihaun avulla”, Rantalainen sanoo.

Käyttäjien on hyvä huomata, että palvelun paikannimihaussa käytetään Maanmittauslaitoksen nykyistä peruskarttojen nimistöä.

Verkkopalvelun kartat ovat vuosina 1949-1992 painetuista peruskartoista ja 1959-1984 painetuista topografikartoista skannattuja kuvatiedostoja, jotka ladataan palvelusta omalle koneelle.

Ajantasaiset karttatiedot esimerkiksi retkeilyyn löytyvät Karttapaikka-verkkopalvelusta, ja uusimpia painettuja karttoja myydään Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä ja Karttapaikka.fi-verkkopalvelun kautta.

Vanhat painetut kartat -verkkopalvelu

Verkkopalvelu löytyy osoitteesta http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

Tutustu palvelun taustatietoihin ja käyttöohjeisiin http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/verkkopalvelut/vanhat-painetut-kartat

#Seppo Närhi