Uutiset

09.09.2016 Seppo Närhi

Uusi kirja kasvien kommunikaatiosta

Kasvien käyttämän kemiallisen kielen hienoudet ovat kiinnostaneet tutkijoita jo vuosikymmenien ajan. Kemiallisten analyysimenetelmien kehittyminen on viime vuosi avannut merkittävästi tämän kielen saloja tutkijoille. Uusi kirja Deciphering the Chemical Language of Plant Communication, jonka ovat toimittaneet dosentti James Blande Itä-Suomen yliopistosta and tohtori Robert Glinwood Ruotsin maatalousyliopistosta, keskittyy niihin viesteihin joita kasvit välittävät päästäessään haihtuvia yhdisteitä ilmaan.

Kirjassa on 13 eturivin tutkijoiden kirjoittamaa katsausta jotka muun muassa valottavat perusteellisesti niitä prosesseja, joiden avulla kasvit tuottavat ja vapauttavat haihtuvia kemiallisia yhdisteitä, sekä miten kasvien ja muiden organismien välinen ekologinen vuorovaikutus toimii. Tarjolla on myös uusin tieto siitä, miten hajuaistia vailla olevat kasvit vastaanottavat ja aistivat ilmassa saapuvat kemialliset viestit. Kirjassa esitetään myös synteesi alan tutkimuksen tulevaisuuden näkymistä.

Kasvien kommunikaatiomenetelmien ymmärtäminen avaa mahdollisuuden käytännön sovelluksille maa- ja metsätaloudessa, ja se mahdollistaa ympäristöystävällisten luonnollisten prosessien hyödyntämisen modernissa biotaloudessa. Tämän lisäksi kasvien ilmaan päästämillä yhdisteillä on tärkeä merkitys ilmakehän kemiassa. Nämä hyvin reaktiiviset orgaaniset yhdisteet osallistuvat muun muassa sekundääristen aerosolien muodostukseen ilmakehässä ja sitä kautta vaikuttavat ilmastoon.

Dosentti James Blande on kemiallisen ekologian asiantuntija, joka on juuri päättänyt viisivuotisen akatemiatutkijan kautensa. Tutkimuksissaan hän on keskittynyt kasvien haihtuviin yhdisteisiin perustuvaan kommunikaation ja erityisesti ilman epäpuhtauksien aiheuttamiin vaikutuksiin tässä ekologisessa prosessissa. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat olleet kasvien vuorovaikutusmekanismin selvittäminen Brassica-suvun kasveilla ja otsonin haitallisten vaikutusten kokeellinen osoittaminen kimalaisten pölytystehokkuudelle.

Deciphering the Chemical Language of Plant Communication on ilmestynyt Springer International Publishing kustantajan kirjasarjassa Signaling and Communication in Plants.

Kirja on luettavissa verkossa tästä

Lisätietoja: Dosentti James Blande, p. 040 355 3210, james.blande@uef.fi

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: