Uutiset

13.05.2014 Seppo Närhi

UKI Arkkitehdeille voitto kaupunginosan suunnittelussa

Perjantaina 9.5.2014 ratkenneen kilpailun kohteena olivat Jyväskylän Kankaan entisen paperitehtaan alue ja sen ensimmäinen uudisrakennusvaihe. Kilpailun tavoitteena oli löytää korkeatasoinen suunnitelma viihtyisän asuinalueen toteutuksen pohjaksi. UKI Arkkitehtien ehdotus Kirjosiipi palkittiin kilpailussa jaetulla toisella sijalla. Toinen palkittu ehdotus oli Lunden Architecture Oy:n Piiput Pellossa. ”Kirjosiiven vahvuus on laadukas asuntosuunnittelu ja arkkitehtuuri, jotka luovat pohjaa alueen tulevalle kaupunkikuvalle”, tiivistää palkintoperusteet Jyväskylän kaupungin hankejohtaja Anne Sandelin.

UKI Arkkitehtien Kirjosiipi-suunnitelma rakentuu kolmesta toiminnallisesta vyöhykkeestä: aluetta ympäröivästä viherkehästä, ketjutetuista yhteispihoista sekä katutiloista. ”Tavoitteenamme oli luoda eheä, mutta toiminnallisesti monipuolinen, omaleimainen kaupunginosa, joka on vahvasti yhteydessä ympäristöönsä”, kuvailevat suunnitelman lähtökohtia Sasu Alasentie ja Sampo Ojala.

Kirjosiipi-suunnitelmassa alueella virtaava Tourujoki kurottaa kortteleiden sisäpihoille asti. Alueen talot on suunnattu ja katot kallistettu siten, että aurinkoenergiaa voidaan rakennuksissa hyödyntää järkevästi. Talojen viherkattoja voidaan suunnitelman mukaan hyödyntää sekä osana alueen sadevesien imeytysjärjestelmää että pienviljelyyn soveltuvina kattoterasseina.

Kisatöiden ehtona oli, että ne kunnioittavat kulttuurihistoriallisesti arvokasta teollisuusympäristöä. Kankaan alueella tuotettiin paperia lähes 150 vuotta ja alue on yksi Suomen ensimmäisistä paperiruukeista. ”Vaativat tavoitteet tekivät tehtävästä haasteellisen, mutta kaupunki sai mitä toivoi: erinomaisia ehdotuksia”, iloitsee Sandelin.

#Seppo Närhi