Pääkirjoitus Uutiset

24.08.2018 Seppo Närhi

Työkaluja muutoksiin

Pitkän aikavälin havainnoit antavat viitteitä muutoksesta. Jotakin ilmakehässä tapahtuu, enemmän tai vähemmän ihmisen toiminnan edistämänä.
Viherympäristöliitto ry on saanut valmiiksi työkaluja, joiden avulla voimme omalta osaltamme reagoida muutoksiin ja tuleviin haasteisiin. Kesy-toimintamalli on valmis ja sen tueksi tehdyt erilaiset tsekkauslistat ja lomakkeet ovat valmiit. Myös uusien kasvituholaisten tarkkailun helpottamiseksi ja erityisesti siihen, miten uhkatilanteessa voidaan reagoida, on avattu ViherRiski-sivut.
Toimijoiden vastuu kasvaa. Jokaisen työnantajan on syytä kirjata ylös toimenpiteet, jotka koskevat tuotteiden, tavaroiden, kasvillisuuden vastaanottoa, kasvinsuojelutoimia sekä paikalla tehtävää kasvualustan valmistusta. Näiden töiden kirjaamiseksi ovat valmistuneet omavalvontalomakkeet.
Viherympäristöliitto on reagoinut etupainotteisesti moniin viranomaisten tuleviin vaatimuksiin. Tämä on kuitenkin kaikkien etu, sillä riskit kannattaa tiedostaa ja niitä pienentää kaikin toimin.

Seppo Närhi
päätoimittaja

#Seppo Närhi