Uutiset

20.03.2015 Seppo Närhi

Turun Kupittaanpuistoon uusi patsaspuisto

Taiteilijat Ann Sundholm, Jan-Erik Andersson, Jani Rättyä, Eero Merimaa ja Oona Tikkaoja päättivät yhteistyöstä, koska halusivat tehdä Turun patsaspuiston aivan uudenlaisella tavalla. Suunnittelussa korostuu yhteistyö taiteilijoiden kesken, mutta myös kaupunkilaisten, erityisesti lasten kanssa. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää lopullisen teoksen hankinnasta 24.3. kokouksessa.
Tikkaojan luonnoksen valitsi jatkosuunnittelun pohjaksi patsaspuistohankkeen ohjausryhmä, joka arvioi ja pisteytti viisi idealuonnosta. Kaikissa idealuonnoksissa oli hyviä ja mielenkiintoisia elementtejä, jotka pyritään huomioimaan jatkokehittelyssä.


Luonnoksen valinnan pisteytyksessä arvioitiin
• osallisuutta
• toteutettavuutta
• käytettävyyttä ja turvallisuutta
• taiteellista innovatiivisuutta
• ympäristöön sopivuutta
• 11.3. järjestetyn Lasten parlamentin äänestyksen tulos
Patsaspuiston keskeisenä ja kantavana ajatuksena on lasten osallisuuden korostaminen.


Idealuonnos kehittyy yhteistyössä lasten kanssa
Hankkeen toisessa vaiheessa teos suunnitellaan ja toteutetaan valitun luonnoksen pohjalta. Idealuonnos toimii jatkotyön pohjana. Sen tarkoitus ei siis ole toteutua sellaisenaan, vaan se kehittyy yhteistyössä lasten kanssa. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan 24.3. tekemän päätöksen jälkeen lopullista teoskokonaisuutta aletaan suunnitella erilaisissa työpajoissa lasten kanssa. Suunnitteluvaihe kestää toukokuun loppuun saakka.


Taiteilijat yhdistävät voimansa
Yhteisöllinen tekeminen laajeni prosessin edetessä siten, että taiteilijat päättivät tehdä teoskokonaisuuden yhdessä Oona Tikkaojan luonnoksen pohjalta. Näin työryhmä moninkertaistaa mahdollisuuden osallistaa suurempi joukko kaupunkilaisia mukaan prosessiin.
-Projektin yhteisöllisyys korostuu hienosti siinäkin, että taiteilijat esittivät toiveen tehdä lopullinen teos yhdessä. Tämä sopii hyvin koko hankkeen ideaan, että tämä on ennen kaikkea prosessi, jossa korostuu yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Lisäksi tämä tuo apua erittäin tiiviiseen aikatauluun ja moninkertaistaa taiteilijoiden tietotaitoa, kertoo ohjausryhmän vetäjä Mari Helin tyytyväisenä.


Patsaspuiston vaiheita seurataan somessa kahden turkulaiskoululaisen kautta
Turun uuden patsaspuiston rakentumista seurataan aktiivisesti erityisesti sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on, että suunnittelu- ja rakentamisvaiheesta kerrotaan yhdessä taiteilijoiden kanssa mahdollisimman paljon ja avataan kanavia kaupunkilaisten kommentoida ja lähettää vaikka omia kuvia projektista. Puistosta tehdään juttuja myös kaupungin muihin omiin kanaviin ja tiedotetaan medialle koko projektin ajan.
Kasvot patsaspuistolle antaa kaksi turkulaiskoululaista. Kähärin koulun 4-luokkalaiset Samira Färm ja Osmo Hanski toimittavat lyhyitä videoita patsaspuistosta kerran kuukaudessa puiston valmistumiseen saakka. Samira ja Osmo ovat Turun kaupungin Lasten parlamentin jäseniä.
Videot löytyvät Turun YouTube-tililtä ja niitä jaetaan kaupungin muissa some-kanavissa. Ensimmäinen video ilmestyy on keskiviikkona 18.3.
Videoista tehdään myös pidempi videopäiväkirja, jota Turun kaupunki käyttää patsapuiston esittelyissä ja tallenteena erikoislaatuisesta kaupungin hankinnasta. Videot ja videopäiväkirjan toteuttaa turkulainen videoyritys Focus-Video Oy.

#Seppo Närhi