Uutiset

05.12.2013 Seppo Närhi

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä

Veronumeroiden jakaminen ja merkitseminen julkiseen rekisteriin oli ensimmäinen vaihe rakennusalan harmaan talouden torjuntaan liittyviä lainsäädäntötoimenpiteitä.

Veronumeromenettely ei kuitenkaan yksinään takaa riittävää valvontaa, joten sen lisäksi otetaan käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva tiedonantovelvollisuus.

Uusista velvoitteista säädetään verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa. Rakentamiseen liittyvää tietojen antamista Verohallinnolle lisätään 1.7.2014 alkaen. Ensimmäisen kerran tiedot annetaan syyskuussa 2014.

– Uudistuksilla tähdätään harmaan talouden torjuntaan, ylitarkastaja Sari Wulff Verohallinnosta korostaa.

Tiedonantovelvollisuus koskee useita tahoja
Tiedonantovelvollisuus koskee rakennustoimintaa, sitä harjoittavia yrityksiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia sekä yhteisillä työmailla työskenteleviä työntekijöitä.

Jokainen rakentamispalvelujen tilaaja ilmoittaa kuukausittain suoraan Verohallinnolle, keneltä on tilannut rakennustöitä. Rakennusurakoista on ilmoitettava työmaittain urakkasopimusta koskevia tietoa, muun muassa sopimuspuolet, kokonaissumma, kesto ja laskutettu määrä ilmoitusjaksolta.

Urakkatietojen lisäksi kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä annetaan tiedot työsuhteen laadusta tai työnantajasta riippumatta. Tiedonantovelvollisuus koskee myös itsenäisiä ammatinharjoittajia. Työntekijätiedot annetaan työmaittain päätoteuttajan kautta. Kukin yritys ilmoittaa omat työntekijänsä työmaan päätoteuttajalle, joka toimittaa tiedot keskitetysti kuukausittain Verohallinnolle.

Rakennustyömaalla tapahtuvan rakennustoiminnan ja työntekijätietojen lisäksi myös yksityishenkilöt ja kotitaloudet ovat rakennuttajina ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Ilmoitus on annettava Verohallinnolle ennen loppukatselmusta.

#Seppo Närhi