Uutiset

13.04.2018 Seppo Närhi

Stiiknafuulia-yrittäjäpalkinto VRJ Group Oy:lle

Oulun kaupunki myönsi tänä vuonna kolmen sijaan neljä yrittäjäpalkintoa. Aiempien kategorioiden rinnalla jaettiin vaihtuvan teeman palkintona ”Vuoden etabloituja” -palkinto Ouluun sijoittuneelle yritykselle.

Elinkeinoelämän rakennemuutoksesta johtuen pk-yritysten rooli on entistä merkittävämmässä asemassa alueen vienti- ja investointivolyymin kannalta ja tätä kautta alueen ostovoiman, työpaikkakehityksen sekä vetovoimaisuuden suotuisassa kehityksessä. Rakennemuutoksesta huolimatta alueemme yrityksissä on mukauduttu kiitettävästi toimintaympäristön haasteisiin ja yritykset ovat pystyneet säilyttämään kannattavuutensa ja kilpailukykynsä kiristyneessä markkinatilanteessa. Tämä on edellyttänyt monilta yrityksiltä entistä voimakkaampaa panostusta laatuun, nykyaikaiseen kone- ja laitekantaan, henkilöstön osaamiseen sekä vientitoiminnan vahvistamiseen.
Oulun kaupunki on päättänyt myöntää neljä yrityspalkintoa vuodelle 2017. Palkinnot myöntää Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta. Esityksiä ehdokkaista eri kategorioihin ovat voineet tehdä yksityiset henkilöt, yhteisöt ja yritykset.
Palkintoraadin puheenjohtajana toimi Business Oulu -liikelaitoksen johtaja Juha Ala-Mursula ja palkinnoista on päättänyt Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta kokouksessaan 22.3.2017. Oulun kaupunki jakaa yrittäjäpalkinnot vuosittain.

Stiiknafuulia-yrittäjäpalkinto: VRJ Group Oy
Palkinnonsaajaa valittaessa on kiinnitettävä huomiota mm.
1. palkinnonsaaja on pitkäjänteisellä, vakiintuneella ja kannattavalla toiminnallaan vaikuttanut merkittävästi Oulun kaupungin elinkeinoelämään;
2. yritys on toiminut vastuullisesti ja aktiivisesti oululaisessa yrittäjäyhteisössä sekä herättänyt positiivista henkeä omalla toiminnallaan;
3. yritys on toiminnallaan luonut edellytyksiä kasvulle ja uusien työpaikkojen syntymiselle.

#Seppo Närhi