Uutiset

25.10.2013 Seppo Närhi

Sosiaalisen median työkaluja

Viherympäristö 5/2013-lehdessä esiteltiin opetukseen soveltuvia erilaisia sosiaalisen median työkaluja.

Niillä on tärkeä merkitys muun muassa sulautuvassa oppimisessa. Sillä tarkoitetaan opetustapaa, jossa erilaiset oppimisympäristöt ja työvälineet, kuten fyysiset työympäristöt, luokkatilat, virtuaalityökalut ja mobiililaitteet, sulautetaan yhteen. Tämä on myös viheralan opetuksen tulevaisuutta.

Tähän on koottu linkkisanakirja erilaisista sosiaalisen median työkaluista, joita voi hyödyntää muun muassa opetuksessa. Lisätietoa sosiaalisen median käytöstä maisemasuunnittelun opetuksessa löytyy Merja O’Rourken opinnäytetyöstä Sosiaalisen median välineet maisemasuunnittelun opetuksessa avautuu tästä.

Koonnut Hanna Tajakka

Sosiaalisen median pieni sanakirja Wikipedian mukaan.

Adobe Connect

Blogi

Creative Commons eli CC-lisenssit

Dropbox

Facebook

Flickr

Google Docs

Google Drive

Google Earth

Google Maps

Google SketchUp

Google Sites

Google Street

Internet

Intranet

Kuvaboxi

Moodle

Myspace

Netiketti

Optima

Photobucket

Picasa

Pilvipalvelut

Podcasting

Public domain

Sosiaalinen media

Skype

SlideShare

Sulautuva oppiminen

Tekijänoikeus

Vimeo

Wiki

Wikimedia Commons

Wikipedia

YouTube

#Seppo Närhi