Uutiset

12.09.2016 Seppo Närhi

SLL ehdottaa: Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin

Kansalliset kaupunkipuistot ovat kuin kansallispuistoja rakennetussa kaupunkiympäristössä. Luonnon merkitys ihmisille on tärkeää myös kaupungeissa.

Tukholman kansallinen kaupunkipuisto perustettiin jo vuonna 1995. Suomeenkin on sen jälkeen perustettu kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa, muun muuassa Suomen aiempaan pääkaupunkiin Turkuun. Lontoosta suunnitellaan puolestaan jopa National Park Citya.

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena, kaupunkilaisten luonnonläheisenä olohuoneena.

Perustamalla kansallisen kaupunkipuiston Helsingille tarjoutuisi mahdollisuus vahvistaa identiteettiään Itämeren helmenä. Matkailijoillekin avautuisi nykyistä parempi mahdollisuus tutustua Suomen hienouteen ja vahvuuteen, luontoon, jo pääkaupungissa.

Kansallinen kaupunkipuisto turvaisi asukkaiden arvostamia luontoarvoja pitkällä aikavälillä. Asukkaat, oppilaitokset ja päiväkodit, kulttuuritoimijat, liikuntasektori, matkailu ja muu elinkeinoelämä voivat hyödyntää kansallista kaupunkipuistoa palveluissaan ja markkinoinnissaan.

"Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Helsingin kansallisen kansallispuiston ytimessä tulisi olla rakentamiselta varjeltu Keskuspuisto. Yhdessä Helsingin muiden metsäisten vihersormien, Vantaanjoen, merenrantojen, saariston ja arkkitehtonisten asuinkortteleiden kanssa se muodostaisi pääkaupungin arvoa kohottavan kokonaisuuden", toteaa liiton varapuheenjohtaja Sirkku Manninen.

Helsingissä 53 kaupunginosayhdistystä ja 23 muuta yhteisöä ovat allekirjoittaneet yleiskaavaluonnokseen liittyvän ehdotuksen, että Helsingin kaupunki tekee selvityksen kansallisen kaupunkipuiston aluerajauksesta ja hakee ympäristöministeriöltä päätöstä puiston perustamiseksi.

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: