Uutiset

09.10.2017 Seppo Närhi

Siton hulevesipalkinto 2017 Vantaan kaupungille

Palkinnon vastaanottivat (vas.) Pirjo Kosonen, Hanna Keskinen ja Heny Westlin. Kuva Seppo Närhi.

–Vantaan kaupungista on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut Suomen johtava kaupunki hulevesien luonnonmukaisessa hallinnassa osana kestävää kehitystä. Kaupunki alkoi ennakkoluulottomasti toteuttaa hulevesiohjelmaansa vuonna 2008 sitouttaen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon vastuualueet kaikilla tasoilla yhteisiin tavoitteisiin, joiden tulokset ovat nykyisin nähtävissä niin fyysisessä ympäristössä kuin ammattitaidon kehittymisenäkin, kertoi Siton hulevesitiimin päällikkö Ismo Häkkinen palkintoa luovuttaessaan.
Vantaan kaupungilla on kerätty kokemuksia erilaisista hulevesien luonnonmukaisen hallinnan ratkaisuista. Vantaan käytäntöihin viitataankin usein hulevesien luonnonmukaisen hallinnan suunnittelussa.
Kunniakirjan vastaanottivat Vantaan kaupungininsinööri Henry Westlin, kaupungin hulevesiohjelman laatimisesta kymmenen vuotta sitten vastannut puistonsuunnittelupäällikkö Hanna Keskinen sekä viheralueylläpitopäällikkö Pirjo Kosonen. Sito myös tukee yhdistysten talkootyönä tekemää virtavesienkunnostustyötä Vantaalla 400 eurolla.


Hulevesien hallintaa ympäristön hyväksi
Hulevesien hallinnan tavoitteena on vähentää tai minimoida rakentamisen aiheuttamia vesitaloudellisia ja ekologisia haittoja. Hulevesien hallinnan luonnonmukaisia keinoja ovat imeyttäminen, viivyttäminen, suodattaminen, selkeyttäminen ja puhdistaminen kasvillisuuden avulla.
Hulevesien luonnonmukaisella hallinnalla pyritään minimoimaan rakennetuilta pinnoilta syntyvä pintavalunta ja tulvahuiput sekä parantamaan vajo- ja pohjaveden muodostumisen mahdollisuuksia. Näin maaperä säilyy luonnollisen kosteana rakennetussakin ympäristössä.
Hulevesien luonnonmukainen hallinta parantaa pienilmastoa ja sillä on positiivinen vaikutus niin ihmisten viihtyvyyteen kuin kasvillisuuden menestymiseenkin. Lisäksi ympäröiviin vesistöihin purkautuva vesi on puhtaampaa. Se puolestaan vaikuttaa positiivisesti veden laatuun.
Hulevesien luonnonmukaisella käsittelyllä varaudutaan myös ilmastonmuutokseen, sillä sekä rankkasateiden että kuivien kausien odotetaan jatkossa lisääntyvän.


Palkinto jaettiin kolmannen kerran
Siton hulevesipalkinto jaettiin Siton hulevesiseminaarissa 4. lokakuuta 2017. Maisemapalkinnosta tänä vuonna hulevesipalkinnoksi muuttunut huomionosoitus jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Palkinto myönnettiin silloin maisema-arkkitehti Jukka Jormolalle hänen pitkästä elämäntyöstään hulevesien hallinnan opettajana, asiantuntijana ja puolestapuhujana. Vuonna 2012 maisemapalkinto myönnettiin dosentti, filosofian tohtori Eeva Ruoffille pitkäkestoisesta ja sitkeästä työstä puutarhatieteen historian ja historiallisten ympäristöjen restauroinnin tutkijana, opettajana ja asiantuntijana.

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: