Uutiset

24.10.2016 Seppo Närhi

Sähkölinjojen reunoilla ryhdytään edistämään luonnon monimuotoisuutta

”Monimuotoisuudesta huolehtiminen on edellytys metsien kestävälle ja kasvavalle käytölle. Tällä mallilla halusimme tuoda työkalupakkiin yhden uuden lisän. Yksittäisillä haavoilla, raidoilla ja koivuilla voi olla suuri merkitys hömötiaiselle. Metsätalouden kannattavuutta niiden pökkelöiminen ei vaaranna ” toteaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Metsissämme on noin 70000 kilometriä ilmajohtoja. Erityisesti lehtipuut ja riukuuntuneiden mäntyjen katkeaminen ja taipuminen sähköjohtojen päälle aiheuttavat ongelmia. ”Vaikka sähköverkkoja uusitaan lähivuosina voimakkaasti ja ilmajohtoja muutetaan maakaapeliksi, säilyvät ilmajohdot metsissä vielä pitkään. Metsissä linjojen raivausta ja vierimetsänhoitoa tullaan jatkossa lisäämään. Olemme mielellämme viemässä eteenpäin MTK:lta tullutta aloitetta ja testaamme, kuinka se soveltuu käytännössä erilaisiin tilanteisiin”, sanoo johtaja Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:stä

Toimintamallin yksityiskohtia testataan pilottihankkeessa yhdessä verkkoyhtiöiden kanssa. Pilotoinnin perusteella tarkennetaan ohjeistusta mm. soveltuvien kohteiden, hakkuutapojen, puiden valintaperusteiden sekä kustannusten ja niiden jakautumisen osalta. Toimintamalli tarjoaa uusia mahdollisuuksia lahopuun lisäämiseen. Maanomistaja saa kuitenkin viime kädessä päättää, hyödyntääkö mahdollisuuden.

Metsien eliölajeista neljännes, noin 500 lajia, on riippuvaisia lahopuusta. Kuolleen ja lahonneen puuaineksen väheneminen on tavallisin näiden lajien uhanalaisuuden syy. Lahopuuriippuvaisia lajeja löytyy kovakuoriaisista kääpiin ja monet kolopesivät linnut tarvitsevat pystykeloja ja pökkelöitä.

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: