Uutiset

30.04.2015 Seppo Närhi

Rudus Oy voitti Betoniteollisuuden järjestämän työturvallisuuskilpailun

Ruduksen tehtaat palkittiin seuraavien kriteerien perusteella:

- työturvallisuuden viimeisimmät opit käytössä

- henkilökunnan motivoiminen ja sitouttaminen työturvallisuuskulttuuriin

- toiminnan tehokkuus ja laadukkuus turvallisessa ja siistissä ympäristössä

- esimerkillinen työturvallisuusjohtaminen

- ei työtapaturmia ko. tehtaissa vuosiin

- turvallisuusjohtamisen avulla on pystytty kehittämään myös toimintaa ja prosessien läpiviemistä.

Rudus on tehnyt pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden edistämiseksi jo kymmenen vuoden ajan ja työturvallisuus on yksi merkittävä osa Ruduksen vastuullista toimintatapaa. Voittajatehtaiden tehdaspäälliköt nostavat esiin henkilöstön aktivoitumisen turvallisuusasioissa. -Vuosia sitten alkanut turvallisuustyö on alkanut muokkaamaan koko tekemisen kulttuuria ja se tehostuu entisestään, mitä paremmin koko henkilöstö on siinä mukana, kertoo tehdaspäällikkö Kari Hurskainen Kiteen elementtitehtaalta. -Tärkeintä turvallisuustyössä on saada koko henkilöstö aktivoitumaan turvallisuusasioissa. Turvallinen työpaikka on myös tärkeä osa työhyvinvointia, toteaa Orimattilan tehdaspäällikkö Jarno Vartiainen.

Ruduksen vuoden 2014 tapaturmataajuus oli 2,7 miljoonaa työtuntia kohti, joka on hyvä tulos Suomessa. Työturvallisuus vaatii korkealle asetettuja tavoitteita sekä jatkuvaa seurantaa tavoitteiden saavuttamiseksi, kovaa työtä ja valvontaa sekä tarvittaessa puuttumista. Lisäksi henkilökuntaa tulee kouluttaa ja palkita hyvistä suorituksista.

Työturvallisuuspäällikkö Kari Lohva kertoo, että tänä vuonna Ruduksessa työturvallisuuden teemana on pienryhmätyöskentelyn edelleen kehittäminen. Pienryhmätyöskentely koulutusmetodina on ollut käytössä yhtiössä jo vuosia ja sillä saadaan työntekijät osallistumaan turvallisuustoimenpiteiden kehittämiseen toimipisteillä. Lisäksi vaaratilanneilmoitusten tekeminen ja etenkin vakavien vaaratilanteiden analysointi on ollut erittäin tärkeässä roolissa tapaturmien vähentämiseksi. Lopuksi Lohva muistuttaa, että työturvallisuus lähtee myös jokaisen henkilökohtaisesta asenteesta ja turhien riskien välttämisestä.

#Seppo Närhi