Uutiset

19.05.2015 Seppo Närhi

Puistoparannuksiin suurin osa Helsingin lähiörahaston tämän vuoden myönnettävistä varoista

Rahoitusta saaneista hankkeesta suurimpia ovat Kontulan Kostinkallion elävöittäminen (800 000 euroa), Kontulan kelkkapuiston skeittiparkin peruskorjaus (450 000 euroa), Ylä-Malmin leikkipuisto Kotinummen peruskorjaus (700 000 euroa), Maunulan puiston peruskorjaus (550 000 euroa), Kannelmäen liikuntapuiston lähiliikuntapaikka (400 000 euroa) ja Kannelmäen kaupunkipuiston ulkoliikuntapisteet (350 000 euroa).

Pienempiä hankkeita ovat muun muassa koulupäivän toiminnallisuutta aktivoivat koulupihat (100 000 euroa). Asukkaiden tekemiin unelmien puutarhoihin myönnettiin (16 000 euroa) ja Puistolan palvelutalon motorisia taitoja kehittävään tasapainopuistoon (14 000 euroa).

Hankkeet vaikuttavat asukkaiden arkeen, esimerkiksi Kostinkalliossa parannetaan ison ostokeskuksen ja aseman ytimessä olevaa puistoa. Kannelmäen Vanhaistenpuiston ympärille toteutetaan muun muassa kolmen kilometrin mittainen kuntolenkki, jonka varrelle sijoitetaan ulkoliikuntapisteitä.

Lähiörahaston määrärahoilla lisätään viihtyisyyttä

Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2001 lähiörahaston perustamisesta. Vuoden 2014 alussa rahaston pääoma oli 67,8 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin virastot voivat tehdä ehdotuksia rahoitettaviksi investointihankkeiksi. Vuosittain lähiörahastosta on rahoitettu hankkeita noin viiden miljoonan euron edestä. Vuosittain valmistuu noin 20–30 edellisenä vuonna rahoitusta saanutta hanketta.

Lähiörahaston tarkoituksena on parantaa Helsingin esikaupunkialueiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palveluita.

Kaikkiaan 31 hanketta haki rahoitusta

Seitsemän Helsingin kaupungin virastoa oli ehdottanut yhteensä 31 hanketta rahoitettavaksi lähiörahastosta, yhteiskustannuksiltaan noin seitsemän miljoonaa euroa. Seitsemälletoista hankkeelle myönnettiin rahoitus. Osa hanke-ehdotuksista tarvitsee vielä jatkokehittämistä, ja joidenkin taas ei nähty palvelevan lähiörahaston tarkoitusta.

Esitykset lähiörahastosta rahoitettavista hankkeista valmistellaan yhdessä Helsingin kaupungin Lähiöprojektin kanssa. Lähiöprojekti edistää toimenpiteitä, joilla kehitetään esikaupunkeja kantakaupungin kanssa tasaveroisina kaupunginosina sekä tehdään tunnetuksi jo olevia alueiden omia vetovoimatekijöitä yhdessä kaupungin asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Lähiöprojekti aloittaa uuden kauden valmistelun

Lähiöprojekti aloittaa uuden kauden (2016–2017) valmistelun yhdessä hallintokuntien ja asukkaiden kanssa. Syksyn aikana Lähiöprojekti esittää kaupunginhallitukselle suunnitelman seuraavan kauden tavoitteista, kohdealueista ja toimenpiteistä. Kaupunginhallitus päätti projektin jatkosta eilen ja hyväksyi toimintakertomuksen 2014.

#Seppo Närhi