Uutiset

20.11.2014 Seppo Närhi

Opinnäytetyö: Perehdyttäminen on työn tehokkuuden tae

Viheralalla perehdyttäminen on ollut aiemmin yrityksissä, kunnilla ja kaupungeilla vähäistä, lähinnä pelkkää työhönopastusta. Perehdytystä on alettu tutkia, ja siitä on löydetty runsaasti hyviä puolia.
Vartiaisen mukaan perehdytykseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota, koska hyödyt ovat haittoja suuremmat. Perehdyttäminen auttaa konkreettisesti muun muassa sairauspoissaolojen määrään sekä koneiden- ja laitteiden kuntoon. Lisäksi perehdyttäminen vaikuttaa työturvallisuuden paranemiseen, työhyvinvointiin, työn tehokkuuteen ja taloudellisuuteen.
Perehdytysohjelmaan sisällytetään yrityksen arvot ja toimintatavat, jolloin työntekijä sopeutuu yritykseen helpommin, virheitä sattuu vähemmän ja työ on taloudellisempaa. Vartiainen totesi työssään, että perehdytyksestä on luotava ohjelma tai opas, jonka avulla uusi työntekijä saatetaan mukaan työhön.

Lisätiedot:Satu Vartiainen, sp. satu.vartiainen@student.hamk.fi

#Seppo Närhi