Uutiset

04.12.2014 Seppo Närhi

Opinnäytetyö: Hämeenlinnan Verkatehtaan viheralueiden yleisilmettä ja hoitotasoa kohennetaan

Verkatehtaan viheralueille ei ole aiemmin laadittu kehittämissuunnitelmaa. Viheralueiden hoidosta vastaa LinnanInfra Oy. Puistomestari Vesa Vuorinen koki, että Verkatehtaan viheralueet vaatisivat kirjallisen ohjeistuksen kasvillisuustyypeittäin. Vesa Vuorinen otti yhteyttä Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikköön ja ehdotti Verkatehtaan viheralueiden kehittämissuunnitelmaa opinnäytetyönaiheeksi. Mielenkiintoiseen aiheeseen tarttui Mona Kalpala.

Valmistunut kehittämissuunnitelma toimii LinnanInfran työvälineenä alueen hoidon vaatimien toimenpiteiden organisoinnissa, työaikataulujen suunnittelussa ja resurssien käytössä. Laaditussa kehittämissuunnitelmassa määritellään, miten viheralueiden kasvillisuutta tulee hoitaa ja kunnossapitää, jotta niiden kunto jatkossa vastaisi edustusviheralueet A1-hoitoluokitusta.
Edustusviheralueet A1 määritellään olevan tärkeiden julkisten rakennusten pihoja ja keskeisiä kaupunkipuistoja tai -aukioita. Verkatehtaan viheralueet sijaitsevat keskeisellä paikalla Hämeenlinnan keskustassa, kuuluvat kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen miljööseen ja ovat osa Hämeenlinnan kansallista kaupunkipuistoa. Näistä lähtökohdista katsottuna Verkatehtaan viheralueet vaativat nykyisen ilmeen kohennusta alueita kunnostamalla ja hoitoa tehostamalla.

Verkatehtaan viheralueiden nykytilan tarkastelussa alueet jakaantuivat erillisiä kunnostustoimenpiteitä vaativiin alueisiin ja normaaleilla hoitotoimenpiteillä ylläpidettäviin alueisiin. Kunnostettavat alueet ovat heikoimmassa kunnossa ja vaativat kiireellisimmin toimenpiteitä. Kunnostustoimien toteutuksen jälkeen Verkatehtaan viheralueita hoidetaan kehittämissuunnitelman hoito-ohjeiden mukaan korkeatasoisesti. Hoidon tavoitteena on paikan yleisilmeen ylläpitäminen jatkuvasti edustuskelpoisena.

Lisätiedot: Mona Kalpala, sp. mona.kalpala@student.hamk.fi

#Seppo Närhi