Uutiset

13.12.2013 Seppo Närhi

Opas neuvoo lahopuun lisäämiseen puutarhassa

Lahopuu-opas on tuotettu yhteistyössä metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kanssa. Tapio on tunnettu metsien hoitoa koskevista suosituksista.

"Hyvään metsänhoitoon on jo pitkään kuulunut suositus lahopuiden säästämisestä talousmetsissä. Tämä suositus sopii hyvin sovellettavaksi puistoissa ja puutarhoissa. Lahoavat puut ovat olennainen osa Suomen luontoa ja niiden varassa elää tuhansia erilaisia eliölajeja", kertoo Lauri Saaristo, Tapion ympäristöyksikön johtaja ja toinen oppaan tekijöistä.

Lahoava puu tuo puutarhaan suuren joukon uusia kiinnostavia ja hyödyllisiä lajeja; värikkäitä kääpiä, hauskoja kuoriaisia, hyödyllisiä pölyttäjiä ja maaperään mitä kummallisimpia mönkijöitä.

Esimerkiksi jalojen lehtipuiden varassa elävä lajisto on paljolti riippuvainen pihojen ja puistojen hoidosta. Luontaiset jalopuumetsät ovat Suomessa harvinaisia. Pihojen vanhat jalopuut auttavat myös luonnonmetsissä eläviä lajeja selviämään.

Lahopuiden säilyttämisestä puutarhoissa ei tarvitse aiheutua vaaraa ihmisille, ympäristön metsille tai rakennuksille. Opas neuvoo, miten kaadettavista puista voi jättää korkeita kantoja tai pökkelöitä. Kaadettuja puita voi siirtää sopivaan paikkaan lahoamaan. Jatkuvasti syntyvää puuainesta voidaan sijoittaa pihaan tai esimerkiksi kävelytietä reunustavaan lahopuuaitaan.

Lahopuusta elämää - Opas puutarhan hoitoon on ladattavissa maksutta Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta (www.sll.fi/lahopuutarha). 12-sivuinen opas on kuvitettu havainnollisin valokuvin. Oppaan laadintaa ja Lahopuutarha -hanketta on tukenut Maj ja Tor Nesslingin säätiö.

#Seppo Närhi