Uutiset

29.10.2015 Seppo Närhi

Minun maisemani – maalla ja kaupungissa

Vihervuoden järjestämistä ohjaa johtoryhmään mukaan lähteen valtakunnalliset yhteisöt mutta mukaan otetaan partnereiksi toimijoita, jotka erityisesti haluavat sisällyttää Vihervuoden omaan toimintaansa. Tällä tavoin laajennetaan toimijoiden joukkoa ja myös vuoden asiasisältöä. Pääteeman lisäksi asiasisältö laajenee alateemojen myötä.
Vihervuoden päätapahtumat ovat tiedossa, myös vuoden logo on hyväksytty ja nettisivusto valmistuu lähiaikoina. Vihervuotta tullaan kampanjoimaan monien eri kanavien kautta, erityisesti hyödyntäen sosiaalista mediaa.
Ammatillisesti Vihervuosi tulee nostamaan vahvasti esille kestävän ympäristörakentamisen. Sisällöllisesti uudet kestävän ympäristörakentamisen mukaiset ohjeet ja tavoitteet tulevat muuttamaan vahvasti käsitystämme siitä, miten meidän tulee tulevaisuudessa ympäristöä suunnitella, rakentaa ja hoitaa.
Tervetuloa kaikki mukaan kampanjoimaan yhdessä paremman ja viihtyisämmän elinympäristön hyväksi. Laitetaan Suomi edustuskuntoon Suomen Itsenäisyyden juhlavuodeksi 2017!

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: