Uutiset

03.12.2014 Seppo Närhi

Mikko Jaakkola Viher- ja ympäristörakentajat ry:n uusi puheenjohtajana

Mikko Jaakkola lähtee vetämään yhdistystä ajatuksella tehostaa yhdistyksen toimintaa. Hallituksen jäsenille jaetaan tehtäviä ja osaamisalueita.

Yhdistys on kasvanut nopeasti lähes 200 yrityksen muodostamaksi yhteisöksi, jossa verkostoituminen on koettu suureksi vahvuudeksi.

Yhdistys tulee olemaan aktiivisesti mukana kehittämässä viheralaa.
Erityisesti Vihervuonna 2016 yhdistys haluaa tuoda ammattimaista viherrakentamista esille.

- Viherrakentamisen kilpailutilanne on taloudellisen taantuman johdosta kiristynyt. Jokaisen yrityksen on tehostettava toimintaansa, jotta pysyy mukana kilpailussa. Tarjouksia on kuitenkin edelleen mukavasti liikkeellä, joten työnäkymät ovat ainakin kohtuulliset, Mikko Jaakkola toteaa.

Mikko Jaakkola omistaa yhdessä veljensä Matti Jaakkolan Viherrakenne Jaakkola Oy:n. Yritys on perustettu vuonna 1969. Alusta alkaen yrityksessä on ollut sekä viherrakentamista että puutarhakauppaa. Tänä päivänä vastuualueet on jaettu niin, että Matti Jaakkola vastaa puutarhakaupasta ja Mikko Jaakkola viherrakentamisesta.

Yritys toimii Etelä-Suomessa ja pääasiakkaita ovat rakennusliikkeet sekä kunnat ja kaupungit.

Viher- ja ympäristörakentajat ry muutti nimensä kesällä, entinen nimi oli
Viheraluerakentajat ry. Yhdistys on nimenmuutoksen yhteydessä uusinut logon,
ilmiasun ja kahdet nettisivut, www.vyra.fi ja www.puutarhaunelma.fi

#Seppo Närhi