Uutiset

28.01.2016 Seppo Närhi

Mari Helin vuoden hortonomi 2016

Mari Helin vastaa tällä hetkellä Turun kaupungin infran ylläpidosta. Hänen johtamansa tilaajayksikkö vastaa kaupungin katu- ja viheralueiden lisäksi puisto- ja talousmetsistä, maanviljelystä, ulkoilusaarista, liikennevaloista sekä tämän infraomaisuuden hallintaan liittyvistä rekistereistä. Näin nonipuolisen tehtäväkentän eri osa-alueiden hallinta edellyttää taitoa visioida ja ymmärtää asioita pintaa syvemmältä. Mari Helinillä on tämä taito ja ymmärrys.

Mari Helinille itselleen tärkeintä työssä on katu- ja viherpuolen yhdistäminen sekä poikkihallinnolliset kehityshankkeet. Tulevaisuuden suurimmaksi haasteeksi Helin määrittelee kaupunkien vihertämisen entistä pienemmillä resursseilla. Rakennetut viheralueet ja luonnonalueet ovat kuitenkin halvinta kaupunkilaisten hyvinvointia parantavaa rakentamista. Osa tulevia haasteita on myös yhteistyön lisääminen asukkaiden ja viheralan virkamiesten välillä.

Mari Helin on työskennellyt Turun kaupungilla pitkään. Mari Helin aloitti heti hortonomiksi valmistuttuaan työt Turun kaupungin puistosuunnittelijana (1999 – 2000), jonka jälkeen hän työskenteli apulaiskaupunginpuutarhurina (2000 – 2001). Kaupunginpuutarhurista (2002–2009) hän on edennyt liikelaitosjohtajan (2010 – 2011) ja viheraluepäällikön (2012 – 2013) kautta ylläpitopäälliköksi (2013 - ). Vuosien kesätyö kaupungilla johdatti Mari Helinin puutarhaopintoihin lähes vahingossa. Puutarha-ala imaisi hänet kuitenkin heti mukaansa. Viheralan monipuolisuus ja alalla työskentelevät hauskat ihmiset ovat saaneet Mari Helinin viihtymään.

Puutarha-alan edunvalvonta on ollut Mari Helinille tärkeä tehtävä palkkatöiden ohella. Hän toimii aktiivisesti Kaupungin puutarhurien seuran hallituksessa. Mari Helin on aikaisemmin palkittu Puutarhaliiton hopeisella (2013) ja kultaisella (2015) ansiomerkillä. Vapaa-ajallaan Mari Helin pitää mielensä ja silmänsä kirkkaina puuhailemalla omassa metsäpuutarhassaan.

Hortonomi on puutarha-alan ammattilainen, joka toimii laajalti puutarha-alan eri ammateissa. Tärkeimmät sektorit ovat viherrakentaminen ja -suunnittelu, kasvihuone-, avomaa- ja taimitarhaviljely, puutarha-alan kauppa, opetus-, tutkimus-, viranomais- ja neuvontatehtävät. Hortonomeja on mm. kaupunginpuutarhureina, vihersuunnittelijoina, viherrakentajina, ylipuutarhureina, myyntiedustajina, puutarhamyymälöiden vastaavina, floristeina, opettajina, konsultteina ja toimittajina

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: