Uutiset

20.05.2019 Seppo Närhi

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry: Ekologisten kompensaatiomenettelyjen lainsäädäntöä kehitettävä ripeästi alkavalla hallituskaudella

Yhtenä monimuotoisuutta tukevana ratkaisuna toimintaohjelmassa on ehdotettu kompensaatiotoimenpiteitä. Ekologinen kompensaatio on ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvan haitan hyvittämistä lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Ekologisen kompensaation hyödyntäminen luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa edellyttää lainsäädännön uudistamista. Yksittäisiä hankkeita koskevan kompensaation sijasta on tavoiteltava kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

- Tähän lainsäädännön uudistamiseen on nyt ripeästi tartuttava alkavalla hallituskaudella, toteaa Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun toiminnanjohtaja Mikko Salo. - Tähän kehitystyöhön on varattava riittävästi resursseja, jotta varmistetaan parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytyminen ja käytäntöön vieminen. Kehitystyötä on jatkettava luonnontieteellisen tutkimustiedon sekä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittaman Ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittäminen -hankkeen suositusten pohjalta.

Ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittäminen -hankkeen tavoitteena oli tuottaa ehdotuksia ekologisen kompensaation velvoitteen sisällyttämiseksi Suomen lainsäädäntöön. Yleisenä tavoitteena oli sovittaa kestävästi yhteen luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ympäristön ja luonnonvarojen käyttö. Hankkeen loppuraportissa on esitetty suositukset suojeltujen luonnonarvojen kompensaatioiden ohjauskeinoiksi. Raportin mukaan mm. luonnonsuojelulaista ja vesilain luontotyyppisuojelusta haettavissa poikkeuksissa päätöksentekoon on otettava käyttöön valtakunnalliset ohjeet ja koulutettava ympäristöhallintoa laajasti niiden soveltamiseen. Luonnonsuojeluviranomaisella ja lupaviranomaisella on oltava yhtenevä käsitys mahdollisuuksista välttää luonnonarvoille aiheutuvaa haittaa, lieventää sitä ja tunnistaa jäännöshaitta, johon tarvitaan poikkeus luonnonsuojelulaista.

#Seppo Närhi