Uutiset

23.06.2014 Seppo Närhi

Leikkivälineiden asennettavuutta voidaan parantaa entisestään

Asennusohjeessa kaikki eri osat ovat yhtä tärkeitä tehokkaan asennustyön ja lopputuloksen kannalta. Selkeä ja yksiselitteinen ohjeistus tehostaa työtä huomattavasti. Tällä hetkellä Lappset tarjoaa asentajille selkeästi Hagsia ja Kompania paremman asennusohjeen. Kuitenkin kaikilla tarkastelluilla valmistajilla on vielä tarvetta kehittää ohjeistustaan. Ohjeistuksen selkeyttä voimakkaimmin lisäävät tekijät ovat kohdemaankielisyys ja välinekohtaisuus. Asentajat haluavat ohjeistuksen olevan paperimuotoista sähköisten vaihtoehtojen sijaan.
Asennustyötä voidaan tehostaa myös leikkivälineiden pakkausta kehittämällä. Asentajien näkökulmasta osat tulisi pakata leikkivälinepakkaukseen asennusjärjestykseen. Tämä on haaste välinevalmistajien suuntaan niin logististen, kuin kustannuksellisten seikkojen johdosta. Hagsin harjoittama tapa, pakata kiinnitysosat työvaiheenmukaisesti detajikuvan kera samaan muovipussiin, on asennustyötä voimakkaimmin tehostava. Leikkivälineen osien kuljetuksenaikaisessa suojauksessa nopeaa purkuaikaa ja vähäistä jätemäärää huomattavasti tärkeämpi tekijä on osien vaurioitumattomuus.
Leikkivälineet tulisi olla koottavissa mahdollisimman vähäisellä työkalumäärällä ja käsikäyttöisiä koneita voida hyödyntää mahdollisimman paljon. Nämä asennustyötä tehostavat seikat olivat tällä hetkellä parhaiten hallussa Lappsetilla. Myös tehdasvalmisteisilla elementeillä ja kiinnitysratkaisuilla voidaan nopeuttaa asennustyötä. Lappsetilla esiintyi eniten toistuvia sopivuusongelmia tehdasvalmisteisten osien suhteen.

Lisätietoja: Katja Pirttilä, sp. katja.pirttila(a)outlook.com

Lisätietoja: Katja Pirttilä, sp. katja.pirttila(a)outlook.com

#Seppo Närhi