Uutiset

22.06.2015 Seppo Närhi

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen sertifioinnista sopimus

Sertfiointisopimuksen ellekirjoittivat Esa Junttila Safe to Play Oy:stä (vas) ja Seppo Närhi Viherympäristöliitto ry:stä.


Sertifiointijärjestelmää kehittää Viherympäristöliiton leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta (entinen ulkoleikkipaikkojen turvallisuuslautakunta).
Sertifiointitasoja on neljä:
- Design Alue- ja tuotesuunnittelijat
- Govern Isännöitsijät
- Project Hankinta ja projektinjohto (vastaa peruskurssikoulutusta)
- Inspect Käyttöönotto- ja vuositarkastusten tekijät

Sertifiointikriteerit hyväksytysti täyttävä hakija on oikeutettu sertifiointiin ja heti koetulosten varmistuttua kokeen läpäisseen tiedot ovat luettavissa sekä Viherympäristöliiton että Safe to Play Oy:n nettisivuilla.

Safe to Play Oy toimittaa koetehtävät kouluttajalle ja tarkastaa koetehtävät. Sertifiointikokeeseen ovat oikeutettuja minkä tahansa koulutuspaikan opiskelijat, jotka ovat opiskelleet tarvittavat tiedot.

Viherympäristöliiton leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta on mukana laatimassa koekysymyksiä. Lautakunta ohjaa sertifiointijärjestelmän kehittämistä.

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: