Uutiset

03.06.2016 Seppo Närhi

Kaurialan Liikennepuisto näyttää, että kestävä ympäristörakentaminen on mahdollista

Muutos edellyttää, että tilaaja on valveutunut ja osaa vaatia muutoksia toimintatapoihin. Esimerkiksi viheralalla on jo paljon tuotteita, joissa ympäristöasioita on otettu huomioon. On mahdollista käyttää tuotteita, joiden valmistus kuormittaa ilmastoa vähemmän; tuotteita, joissa hyödynnetään käytettyä materiaalia – tuotteita voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Myös paikallisen materiaalin hyöndyntäminen on mahdollista. Mutta lainsäädäntö ei tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla edesauta mm rakennuspaikalla olevista materiaaleista kasvualustan valmistusta.

Vihervuoden päätapahtumassa 2.6. Hämeenlinnassa ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka avaa peruskorjatun Kaurialan Liikennepuiston klo 14.00. Puisto on erinomainen esimerkki kohteesta, jossa on toteutunut kestävän ympäristörakentamisen tavoitteet monipuolisesti.

Kohteessa on tehty paikalla olevasta pintamaasta kasvualustaa, käytetty asfalttia, jonka valmistuksessa syntyy vähemmän hiilidioksidia kuin perinteisen asfaltin valmistuksessa, käytetty kaupungin varikolta löytyneitä luonnonkiviä ja betonikiviä uudelleen, asennettu varikolta löytyneitä kivilohkareita istuinkiviksi, lisätty hyönteisten elinmahdollisuuksia istuttamalla perennoja, jotka ovat hyönteisten mesikasveja, kaadettuja vanhoja puita on asennettu maapuiksi lisäämään elinoloja pistiäisille ja muille hyönteisille, parannettu hulevesien imeytymistä maaperään ja käytetty maankaivuussa syntyneitä maamassoja pintamaan muotoilussa.

Kaurialan Liikennepuisto syntyi Viherympäristöliiton aloitteesta kestävän ympäristörakentamisen kriteerien valmistelujen tueksi koehankkeeksi yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ja Viher- ja ympäristörakentajat ry:n kanssa. Mukaan lähti lähes 20 viheralan yrittäjää. Vain laaja yhteistyö ja sitoutuminen mahdollisti hankkeen läpiviemisen nopealla aikataululla.

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: