Uutiset

24.01.2014 Seppo Närhi

Kari Tiilikkala MTT:n kasvisuojelun professoriksi

Kari Tiilikkala on työskennellyt erikoistutkijana sekä tutkimus- ja kehityspäällikkönä MTT:ssä. Vuosina 1998–2005 hän toimi kasvinsuojelututkimuksen vastuualuejohtajana. Tärkeimpiä kansainvälisiä tehtäviä ovat jäsenyys EFSA:n Plant Health -paneelissa sekä pitkäaikainen toiminta Integroidun kasvinsuojelun eli IPM:n tehtävissä Suomen kehitysyhteistyöhankkeissa.

Kasvisuojelun professorin tutkimusala on osa kasvinterveyskokonaisuutta, jonka muodostavat kasvitautien, tuholaisten ja rikkakasvien aiheuttamat riskit ja niiden hallinta. Hänen työhönsä kuuluu kestävän kasvinsuojelun teknologiakehitys sekä siihen liittyvä tutkimus, verkostoituminen ja asiantuntijatyö.

Professori johtaa hankkeiden suunnittelua, resursointia sekä tulosten julkaisua ja tiedon siirtoa käytäntöön. Hän vastaa tutkimustoiminnan asiakaslähtöisestä suuntaamisesta sekä yhteistyöstä, jolla parannetaan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä laajennetaan sen rahoituspohjaa.

Tasapainoinen kasvinsuojelu edellyttää monitieteellistä yhteistyötä

Kasvisuojelun professuurin tutkimusalueen Tiilikkala näkee kasvavana tietomarkkinana, jossa monitieteellisellä tutkimustyöllä on asiakaslähtöinen tilaus. Ilmastonmuutos lisää riskejä samalla kun kemiallisen torjunnan käyttöä rajoitetaan. Korvaavia tekniikoita ei ole kuitenkaan riittävästi, eivätkä ne ole helppoja kehittää tai käyttää.

Tiilikkala painottaa, että kansainvälinen IPM-kehitys edellyttää kemikaaliriippuvuuden vähentämistä ja ympäristöriskien minimointia. IPM-periaatteiden noudattaminen tuli pakolliseksi tämän vuoden alussa, joten tutkimuksella on kiire tuottaa uutta tietoa elinkeinoelämän käyttöön.

– Kasvinsuojelussa on otettava huomioon kestävyyden kokonaisuus, johon kuuluvat ekonominen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. IPM kattaa onnistuessaan kaikki kestävyyden osat, sanoo Tiilikkala.

#Seppo Närhi