Uutiset

03.05.2016 Seppo Närhi

Hulevesikeskus Marketanpuistoon

Ilmastonmuutosten tuomat rankkasateet yhdessä läpäisemättömien pintojen kanssa aiheuttavat hulevesien käsittelyyn haasteita. Kuva: Outi Wahlroos

Vuonna 2014 voimaan tullut laki edellyttää, että jokainen kiinteistö huolehtii itse tontillaan syntyvien hulevesien eli läpäisemättömillä pinnoilla pintavaluntaa muodostavien sade- ja sulamisvesien hallinnasta. Tontin hulevesiä ei saa enää johtaa kunnalliseen viemäriverkostoon. Kunnilla on oikeus periä hulevesimaksua, millä katetaan kiinteistön sade- ja sulamisvesien hallinnan kuten hulevesiviemäriverkoston rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia. Kunta voi päättää hulevesimaksun suuruudesta sekä mahdollisista alennuksista ja vapautuksista kiinteistöille, joiden hulevedet hallitaan tontilla eikä niitä päädy viemäriverkostoon.

Ilmastonmuutoksen myötä sateiden rankkuuksien on ennustettu voimistuvan. Samaan aikaan erityisesti kaupunkiympäristössä sekä taloyhtiöiden ja omakotitalojen tonteilla yhä pienempi osuus pinnoista on vettä läpäisevää tai imeyttävää materiaalia. Ääri-ilmiöt kuten tulvat ja kuivuus lisääntyvät, ja veden aiheuttamat vahingot sekä niiden kiinteistöille ja kunnille tuottamat kulut kasvavat.

Sade- ja sulamisvesien hallintaan sekä niiden aiheuttamien haittojen ehkäisyyn löytyy apua Marketanpuiston vanhaan, idylliseen lampolaan kunnostetusta näyttelytilasta. Siellä tullaan esittelemään ratkaisuja hulevesien kestävään hallintaan kuten viivyttämiseen ja imeyttämiseen asemakaava-alueilla sekä malleja hulevesien hyödyntämisestä voimavarana. Lisäksi esillä on näytteitä hulevesien hallinnan materiaaleista ja kaupallisista tuotteista hulevesien käsittelyyn.

Nyt avautuva tietokeskus palvelee niin yksityisiä ja julkisia rakentajia kuin alan yrityksiäkin. Tilassa voidaan lisäksi järjestää aiheeseen liittyvää koulutusta ja muita tilaisuuksia. Puiston alueelle on suunnitteilla myös käytännön ratkaisumalleja ja toteutuksia hulevesien ympäristöystävälliseen hallintaan.

Hulevesiä koskeva lainsäädäntö: avautuu tästä

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: