Uutiset

02.09.2014 Seppo Närhi

HS: Viheralueet tuovat säästöjä kaupungille

Kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori Heikki Setälä ja Mure-kaupunkitutkimusohjelman opiskelija Sveta Silvennoinen kirjoittivat tutkimuksesta, jossa verrattiin maankäyttöasteeltaan erityyppisiä valuma-alueita Helsingin ja Lahden kaupungeissa. Esimerkiksi Itä-Pasilan voimakkaasti kaupungistuneen valuma-alueen viheralueiden ekosysteemipalveluiden arvoksi laskettiin 277 000 euroa hehtaaria kohti. Vastaava arvo omakotivaltaisessa Veräjämäessä on 94 000 euroa.
Kirjoittajat toteavat, että kaupunkiviheralueet vähentävät tarvetta rakentaa tavanomaisia hulevesijärjestelmiä. Tämä tuo säästöjä, jotka vaihtelevat muutamista sadoista tuhansista muutamiin miljooniin euroihin valuma-alueen laajuuden ja sen viheralueiden koon mukaan. Säästöt kasvavat, kun vanhoja hulevesijärjestelmiä ei tarvitse uusia viheralueiden ansiosta.
Lopuksi kirjoittajat toteavat, että tämä laskelma on vain yksi pieni osa viheralueiden tarjoamien ekosysteemipalveluiden kirjon todellisesta arvosta.
HS 16.8.2014

#Seppo Närhi