Uutiset

16.06.2015 Seppo Närhi

Helsingissä ja Lissabonissa käynnistyy vertaileva puistotutkimus

Helsingin yliopiston opiskelijat tutkivat tänä kesänä 12 helsinkiläispuistossa, eroavatko kantakaupungin ja esikaupunkialueiden puistot toisistaan lajistoltaan, kävijäryhmiltään ja kävijöiden kokemilta arvoiltaan.
– Lisäksi haluamme selvittää, ovatko kaupunkipuistot kaikkien saavutettavissa ja lisäävätkö ne eri väestöryhmien kohtaamista, sanoo Helsingin tutkimuksesta vastaava tohtori Kati Vierikko.
Helsingin puistotutkimus on suunniteltu yhteistyössä portugalilaisen Lissabonin kaupungin tutkijoiden kanssa. He toteuttavat kesän aikana samanlaisen tutkimuksen Lissabonin puistoissa. Tarkoituksena on löytää mahdollisia yhteisiä lajirikkauteen tai käyttäjien kokemiin arvostuksiin vaikuttavia tekijöitä.
Puistotutkimus on osa Euroopan unionin rahoittamaa GREEN SURGE -hanketta. Sen avulla halutaan selvittää, mitä biokulttuurinen monimuotoisuus on kaupungeissa.
– Kaupungeissa luonto ja kulttuuri voivat tukea toisiaan ja lisätä toistensa hyvinvointia. Ennen kuin näin tapahtuu, meidän on tiedettävä, minkälainen kaupunkiluonto lisää eri väestöryhmien hyvinvointia ja miksi. Tavoitteenamme on myös ymmärtää, miten erilaiset arvot ja käyttömuodot vaikuttavat kaupunkiluonnon monimuotoisuuteen, ainoana suomalaistutkijana kansainvälisessä hankkeessa työskentelevä Vierikko sanoo.
Tutkimuksessa on mukana viisi pro gradu -työtään valmistelevaa opiskelijaa. Tutkimuksiin kuuluu sekä kävijähaastatteluja että kasvi- ja eläinkartoitusta. Haastattelut aloitetaan juhannuksen jälkeisellä viikolla, ja ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa ensi vuonna.

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: