Uutiset

25.06.2014 Seppo Närhi

Helsingin esikaupunkialueiden viihtyisyyttä parannetaan 5 miljoonalla eurolla

Rahoitusta saaneista 20 hankkeesta suurimpia ovat Pohjois-Haagan Runar Schildtin puiston perusparannus (1,35 miljoonaa euroa), Ala-Malmin torin ja Pekanraitin kunnostus (miljoona euroa) sekä Lassilan liikuntapuiston lähiliikuntapaikan toteuttaminen (350 000 euroa).
Pienempiä hankkeita ovat mm. Pukinmäen alueen lasten ja nuorten toimintakeskuksen sekä Mopohallin uudistaminen, jatkorahoitus Siltamäessä sijaitsevan, alueen eläkeläisiä palvelevan palvelukeskuksen puutyötilan kunnostamiselle, Jakomäen kirjaston tilojen ja AV-laitteiden uusiminen ja Itäkeskuksen palvelutalon kuntosalin sekä puutarhan parantamista. Kuntosalia käyttävät lähialueen ja palvelutalon asukkaat, puutarha on lisäksi läheisen päiväkodin ja leikkipuiston käytössä.

Lähiörahaston varoilla korjataan ja toteutetaan kaikille kaupunkilaisille avoinna olevia paikkoja kuten puistoja, lähiliikuntapaikkoja ja harrastustiloja. Osa hankkeista on kohdennettu eläkeläisten, nuorten tai työttömien helsinkiläisten palveluiden parantamiseen. Tänä vuonna yhtenä painopisteenä ovat olleet kaupunginosien keskukset.

Mikä on lähiörahasto?

Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2001 lähiörahaston perustamisesta. Vuoden 2014 alussa rahaston pääoma oli 67,8 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin virastot voivat tehdä ehdotuksia rahoitettaviksi investointihankkeiksi. Vuosittain lähiörahastosta on rahoitettu hankkeita noin viiden miljoonan euron edestä. Vuosittain valmistuu noin 20–30 edellisenä vuonna rahoitusta saanutta hanketta.

Lähiörahaston tarkoituksena on parantaa Helsingin esikaupunkialueiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palveluita.

Malmin Pekanraitille uusi pinta ja valaistus

Ala-Malmin torin ja Pekanraitin kunnostus käsittää muun muassa pintamateriaalien uudistamisen, kalusteiden ja valaistuksen uusimisen. Tavoitteena on parantaa Pekanraitin käytettävyyttä ja esteettömyyttä sekä kohentaa Pekanraitin ja Ala-Malmin torin yleistä ilmettä ja viihtyvyyttä. Lisäksi kunnostetaan Pekanpuiston nurmialueet.

Runar Schildtin puistossa on tavoitteena parantaa Pohjois-Haagan keskeisimmän puistoalueen ja sen läpi kulkevan kevyen liikenteen raitin kestävyyttä, toimivuutta, esteettömyyttä ja viihtyisyyttä. Puiston läpi kulkee tärkeä ja ainoa reitti vanhemmalta kerrostaloalueelta juna-asemalle.

30 hanketta haki rahoitusta

Viisi Helsingin kaupungin virastoa oli ehdottanut yhteensä 30 hanketta rahoitettavaksi lähiörahastosta, yhteiskustannuksiltaan noin 7 miljoonaa euroa. Kahdellekymmenelle hankkeelle myönnettiin rahoitus. Osa hanke-ehdotuksista tarvitsee vielä jatkokehittämistä ja joidenkin taas ei nähty palvelevan lähiörahaston tarkoitusta. Kaupunginhallitus poikkesi rahoitusehdotuksessa yhden hankkeen kohdalla. Kontulatalon Kontulan Symppiksen ja Wanhan Postin kohennukseen myönnettiin haettu rahoitussumma 29.680 euroa eikä 15.000 euroa kuten rahoitusehdotuksessa esitettiin.

Esitykset lähiörahastosta rahoitettavista hankkeista valmistellaan yhdessä Helsingin kaupungin lähiöprojektin kanssa. Lähiöprojekti on kaupungin hallintokuntien yhteistyöprojekti. Se edistää toimenpiteitä, joilla kehitetään esikaupunkeja kantakaupungin kanssa tasaveroisina kaupunginosina sekä tehdään tunnetuksi jo olevia, alueiden omia vetovoimatekijöitä yhdessä kaupungin asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Kuvassa Runar Schildtin puisto. Kuva Helsingin kaupunki.

#Seppo Närhi