Uutiset

30.06.2016 Seppo Närhi

Haitallisten vieraslajien esiintyminen ja torjuntakeinot selvitetään – ilmoita vieraslajihavainnoista

Kuvassa kaukasianjättiputki, Heracleum mantegazzianum,Terhi Ryttari, SYKE

– Arvioitavana on myös, mihin lajeihin ja missä kohteissa toimenpiteillä saavutetaan kustannuksiin nähden mahdollisimman suuri hyöty eli mihin hallintatoimenpiteisiin Suomessa kannattaisi panostaa, kertoo vanhempi tutkija Erja Huusela-Veistola Lukesta.

Erityisenä selvityskohteena on kansallisessa vieraslajistrategiassa erittäin haitallisiksi todettujen jättiputkien torjunnan kohdentaminen ja kustannukset. Lisäksi arvioidaan EU:n vieraslajiluetteloon kuuluvien lemmikkieläinten sekä puutarha- ja akvaariokasvien riskiä levitä Suomen luontoon.

Vieraslajihavaintotietojen keräämisessä toivotaan kansalaisten apua. Havainnot voi ilmoittaa www.vieraslajit.fi-portaalin kautta.

EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet joulukuussa 2015 haitallisten vieraslajien luettelon, johon kuuluu ensivaiheessa 37 lajia. EU:n vieraslajiasetus edellyttää jäsenvaltioita huolehtimaan haitallisten vieraslajien hävittämisestä tai niiden leviämisen rajoittamisesta.

Luken koordinoimassa EU-HAVI -hankkeessa ovat mukana Suomen Ympäristökeskus SYKE ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (VARELY) sekä suuri joukko vieraslajiasiantuntijoita. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: