Uutiset

08.04.2014 Seppo Närhi

Esa Junttila julkaisi uuden kirjan leikkiympäristöjen turvallisuudesta

- Leikki- ja liikuntapaikat elävät murrosvaihetta. Leikkipaikkojen käyttäjäikäryhmää halutaan laajentaa. Varsinaisten urheilukenttien lisäksi halutaan rakentaa lähiliikuntapaikkoja, jotta helppo mahdollisuus liikkumiseen olisi kaikkien saatavilla. Yhä useammin nämä halutaan yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä asettaa uusia haasteita turvallisuuden suhteen, sanoo Esa Junttila.

Kirjan taustalta löytyy viisihenkinen asiantuntijatiimi, jonka asiantuntemus kattaa lakiasiat, leikkiturvallisuuden, liikunta-alan, huoltotoiminnan sekä esteettömyyden näkökulmat.

LEIKISTI TURVALLINEN on 192-sivuinen perusteos kaikille, jotka suunnittelevat, rakentavat tai ylläpitävät leikki- ja lähiliikuntapaikkoja.

Kirjan runsas ja elävä kuvitus auttaa asiaan perehtymätöntäkin ymmärtämään helposti oleelliset turvallisuusnäkökohdat. Esimerkit ja tapaukset valottavat sitä, miten eri vaatimukset soveltuvat eri tilanteisiin. Turvallisuusvaatimukset ja niiden perusteet selitetään kirjassa helposti ymmärrettävällä tavalla. Tieto hyödyttää useita ammattiryhmiä aina taloyhtiöiden hallituksien jäsenistä kuntien terveystarkastajiin.

Euroopassa leikkipaikkavälineiden ja leikkialueiden suunnitteluun liittyviä turvallisuusnäkökohtia ohjaa EN1176 –turvanormisto, joka asettaa vähittäisvaatimukset leikkipaikkavälineiden suunnitteluun, valmistukseen ja asennukseen. Euroopan laajuinen turvallisuusnormisto on laadittu varmistamaan eri-ikäisten lasten turvallinen leikki. Kaikki Lappset Group Oy:n valmistamat leikkipaikkavälineet täyttävät turvanormiston vaatimukset, ja ne testataan sertifioidun saksalaisen TüV-testausmenetelmän mukaisesti rakenteiden, kestävyyden, lujuuden, turvallisuuden ja toiminnallisuuden osalta.

Leikisti turvallinen -kirjan on kustantanut Tmi Lapin Routa, ja sitä myy muun muassa Viherympäristöliiton verkkokauppa osoitteessa www.vyl.fi.

Kirjoittaja Esa Junttila on puutekniikan insinööri, joka on toiminut Lappset Group Oy:n tuoteturvapäällikkönä useita vuosia ja on yksi tunnetuimmista alan asiantuntijoista koko Euroopassa.

#Seppo Närhi