Uutiset

20.08.2014 Seppo Närhi

Biopidätysrakennne – monipuolinen menetelmä huleveden hallintaan

Biopidätysrakenteessa huleveden annetaan suotautua kasvipeitteisen maarakenteen läpi, jolloin erilaiset mekaaniset, kemialliset ja biologiset prosessit voivat puhdistaa hulevettä. Yhtä kaikissa oloissa ja kaikille epäpuhtauksille toimivaa rakennetta ei kuitenkaan ole, vaan rakenne kannattaa suunnitella kohdennetusti vähentämään kyseiseltä alueelta tulevaa ainekuormitusta. Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun koulutusohjelmassa opiskellut Mervi Kokkila selvitti opinnäytetyössään, miten biopidätysrakenteella voidaan vaikuttaa huleveden laatuun, ja miten rakenne kannattaa suunnitella, kun tavoitteena on hulevedessä olevien eri aineiden vähentäminen.

Kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin pohjautuvassa työssä laadittiin ohjeistoa biopidätysrakenteen rakennesuunnittelun tueksi. Tarkastelu tehtiin ainekohtaisesti, jolloin rakenteessa huleveden laatuun vaikuttavat ainekierrot ja prosessit oli mahdollista kuvata. Samalla voitiin ottaa huomioon olosuhteiden vaikutus rakenteen toimintaan ja pystyttiin hakemaan kunkin haitta-aineen tai ravinteen vähentämiseen parhaiten sopivia rakennetyyppejä.

Lisätietoja:

Mervi Kokkila, sp. mervi.kokkila (at) student.hamk.fi

#Seppo Närhi