Uutiset

27.01.2015 Seppo Närhi

Anssi Koskela vuoden hortonomi

Anssi Koskela on valmistunut hortonomiksi vuonna 1990 Lepaalta. Hortonomiksi valmistuttuaan hän on toimi YIT:n työnjohtajana golfkentillä kahden vuoden ajan, ennen oman yrityksensä perustamista. Lama vei hänen työpaikkansa, mutta ei yritteliäisyyttään ja siksi hän perusti oman yrityksen.
Koskela on osallistunut ansiokkaasti yhdistystoimintaan; erityisesti RALA:n (Rakentamisen Laaty ry) toimintaan, mm. RALA:n arviointilautakunnan jäsenenä sekä Viherympäristöliiton hallituksen jäsenenä (2012-2014) ja on näiden toimien avulla tuonut viherrakentamiseen tarvittavia laadun kehittämiseen tähtääviä muutoksia ja kehitystä. Anssi Koskelan laadullinen työskentely on saanut myös positiivista huomiota. Hän on voittanut vuonna 2011 Vihertaitaja-kilpailussa sekä Asunto- ja kiinteistöyhtiöpihat että Julkiset kohteet-sarjat.
Työssään Koskela korostaa yhteistyön merkitystä yli toimi- ja koulutusrajojen. Hänen mielestään paras kokonaisuus syntyy rakentajien, suunnittelijoiden, tavaratoimittajien, tilaajien ja viranomaisten yhteistyöstä. Anssi Koskela onkin ollut VYRA:n puheenjohtajana kehittämässä viheralalla hyväksi työkaluksi todettua Työmaapäivää, jossa edellä mainitut tahot sekä Viherympäristöliitoon kuuluvia yhdistyksiä ovat saaneet tavata sekä tutustua jo valmiisiin ja toisaalta myös keskeneräisiin viherkohteisiin, ja samalla ovat voineet oppia toisiltaan ja myös kehittää yhteistyötä.
Vuoden hortonomi pyrkii lisäämään alan vetovoimaan keskiasteen koulutuksen kehittämisen myötä. Koskela toimii HAMI:n (Hämeen ammatti-instituutin) johtoryhmän varajäsenenä, Lepaan neuvottelukunnan jäsenenä ja MTA (Maaseudun Työnantajaliitto) hallituksen jäsen. Jatkuvan kouluttautumisen tärkeys näkyy myös Viherpojat Oy:ssä, missä henkilökunnan monipuolinen koulutus lisää jaksamista ja myös viihtyvyyttä. Viherpojat Oy kuuluu Tilaajavastuu Luotettava Kumppani-järjestelmää, sillä on RALA-pätevyys ja sertifioitu toimintajärjestelmä. Vapaa-ajallaan Vuoden hortonomi ammentaa jaksamista perheen kanssa olemisesta ja urheilemisesta sekä matkustelemisesta ja tietysti myös kotipuutarhan hoitamisesta.
Hortonomien Yhdistys ry on nimennyt ammatissaan ja alallaan ansioituneita hortonomeja vuodesta 1987 lähtien.

#Seppo Närhi