Pääkirjoitus

11.08.2014 Seppo Närhi

Yhteistyötä yli rajojen

Käytännössä lähiliikuntapaikat ovat eri käyttäjäryhmiä ja eri ikäryhmiä yhdistäviä paikkoja. Yhä enemmän näkee myös lenkkipolkujen ja ulkoilureittien varsilla kuntoiluvälineitä.

Näitä palveluita kannattaa tarjota entistä enemmän keskitetysti. Näin säästyy resursseja, isomman kokonaisuuden ylläpito tulee varmasti halvemmaksi kuin lukuisten pienten pisteiden ylläpitäminen.

Viher-, liikunta- ja virkistysalueiden myönteiset vaikutukset ovat kiistattomat. Olemme vasta tajuamassa, miten merkittävä mahdollisuus luonto- ja virkistyspalveluilla on elinkeinona. Mahdollisuus edistää terveyttä, mahdollisuus terveysmatkailulle, mahdollisuus uusille bisnesmalleille. Japanissa on kehitetty terveysmetsä-konsepti stressistä kuntoutumiseksi ja alettu kouluttaa metsäterapeutteja. Terveysmetsiä sertifioidaan erityisin kriteerein. Pitäisikö meidän Suomessa pohtia tätä?

Seppo Närhi
päätoimittaja

#Seppo Närhi