Pääkirjoitus

04.09.2013 Seppo Närhi

Yhdistyksiä tarvitaan

Viheralan keskusjärjestön Viherympäristöliitto ry:n toiminnat on järjestetty uudelleen. Liiton julkaisutoiminta pyörii oikein hyvin. Myös toimikunnat jatkavat toimintaansa ja myös uusia koulutuskuvioita rakennetaan.

Viheralan kannalta on erittäin tärkeää, että Viherympäristöliiton jäsenyhdistykset toimivat ja voivat hyvin. Mitä vahvempia ovat viheralan ammatilliset yhdistykset sitä voimakkaampi, kattavampi ja vakuuttavampi on alan ääni.

Eri yhdistysten yhteistoiminta on eduksi kaikille osapuolille. Elokuun lopulla toteutui ensimmäistä kertaa Työmaapäivä, jonka järjestivät Suomen Maisema-arkkitehtiliitto ry ja Viheraluerakentajat ry. Kierrokselle eri työmaille lähti 60 henkilöä.

Työmaapäivä osoitti, että uusille toimintamuodoille löytyy tarvetta. Vuoropuhelu – tässä tapauksessa suunnittelijan ja rakentajan kesken – lisää kaikkien ammatillista osaamista. Päivän aikana nousi esille ammatillisia kehittämisasioita.

Viherympäristöliiton tehtävä on etsiä oma roolinsa jäsenjärjestöjen tarpeista lähtien. Tehtävää riittää, vaikka jäsenyhdistykset toimisivat kuinka aktiivisesti. Oleellista on, että liiton ja sen jäsenyhdistysten kesken on avoin keskustelun ja tiedonvaihdon kulttuuri.

Seppo Närhi
päätoimittaja

#Seppo Närhi