Pääkirjoitus Uutiset

27.11.2017 Seppo Närhi

VYL rakentaa vahvaa imagoa

Liitto on asettanut tavoitteeksi olla alan auktoriteetti ja aktiivinen imagon rakentaja. Liitto ohjaa ja luo alan toimintatapoja, edistää laatua ja sitouttaa kestävään toimintaan.
VYL seuraa alan kehitystä ja reagoi niihin. Yhteisten pelisääntöjen ja työohjeiden luomisella yhdenmukaistetaan käytäntöjä ja nostetaan tekemisen laatua.
Liitto on laatinut strategian yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa. Vuosittaisilla Järjestöpäivillä strategiaa jalkautetaan vuositason toiminnaksi. Tavoitteiden toteutumista tukee aktiivinen viestintä eri keinoja käyttäen.
Viherala kehittyy tällä hetkellä valtavaa vauhtia. Alan merkitys kasvaa kaupungistumisen edetessä ja työtehtävät laajentuvat. Tulee uusia sisältöjä, esimerkiksi luontoperäiset ratkaisut. Olemalla rohkeasti mukana esimerkiksi luontoympäristöjen ennallistamisprojekteisessa luomme uudenlaista ja ympäristöystävällistä mielikuvaa itsestämme. Mitä laajempi on työnkuva sitä enemmän on myös työtä koko alalla.

Seppo Närhi

päätoimittaja

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: