Pääkirjoitus Uutiset

22.04.2015 Seppo Närhi

Vihervuosi lähestyy

Viherympäristöliitto ry koordinoi teemavuoden järjestelyjä. Vuoden päätapahtumat on pitkälle jo päätetty ja mukaan on saatu vahvoja yhteistyökumppaneita. Vuosi avataan Jyväskylän paviljongissa. Ohjelman sisällössä ja koko tapahtumassa tulee näkymään Jyväskylän kaupungin vahva imago Valon kaupunkina. Tapahtuman järjestelyt ovat edenneet suotuisasti.
Teemavuoden päätapahtumaa suunnitellaan Hämeenlinnaan keskikesälle. Tavoitteena on saada paljon erilaisia tapahtumia kaupunkilaisille. Myös tätä tapahtuma on ideoitu yhdessä kaupungin perustaman työryhmän kanssa useita kertoja.
Vuosi päätynee pääkaupunkiseudulla pidettävään seminaariin, jossa vuosi paketoidaan yhteen.
Vuoden kantavaksi teemaksi on tulossa ”Kestävä suomalainen maisema”. Yhdeksi tärkeäksi ammatilliseksi asiaksi nousee kestävän ympäristörakentamisen ideologian tuominen esille koko vuoden ajan.

Seppo Närhi
päätoimittaja

#Seppo Närhi