Pääkirjoitus

31.01.2014 Seppo Närhi

Viheralan koulutus on linjattu uudelleen

Viheralan koulutusta on arvioitu kentällä kriittisesti. Kaikilla oli mahdollisuus vaikuttaa koulutusstrategiaan. Pohja jatkuvalta kitinältä on vähäksi aikaa pois.

Tuleviin haasteisiin vastaaminen ei tule olemaan helppoa. Työelämän pitää ottaa jatkossa yhä enemmän vastuuta oppimisesta, koska työssäoppimisjaksot pitenevät ja työpaikoille voi siirtyä osa oppimisjaksoista. Vastuuta ammatillisen osaamisen opetuksesta tulee siis työnantajille. Se on iso haaste ja pakottaa työnantajat kouluttamaan henkilöstöä työpaikkaohjaajina.

Alan koulutuksesta tiedottamista ja markkinointia luvataan strategiassa tehostaa ja imagoa kohottaa. Jotta alan tunnettuutta voidaan lisätä, pitää myös tutkintonimikkeet muuttaa alaa kuvaaviksi – myös perustutkinnon nimike.

Alan oppilaitosten omistajat pitäisi saada mukaan keskusteluun, muuten osa strategian tavoitteista valuu hukkaan. Viheralan koulutusta tulisi keskittää ja koulujen olisi hyvä erikoistua.

#Seppo Närhi