Pääkirjoitus Uutiset

02.04.2019 Seppo Närhi

Vieraslajit on torjuttava tosissaan

Viherympäristöliiton laatimassa kestävän ympäristörakentamisen toimintamallissa on oma luku vieraslajien torjunnasta. Asian tärkeys on tiedostettu, mutta edelleen valistusta tarvitaan. Kentällä vieraslajituntemuksessa on parantamista ja myös hävittämisen keinoista tarvitaan lisätietoa.
Vieraslajien torjunnasta on innostunut moni yhdistys ja kansalaisjärjestö. Myös ministeriöiden ja valtakunnallisen isojen järjestöjen muodostama vieraslajien neuvottelukunta on laatimassa vieraslajeista infopakettia suunnattuna kuluttajille.
Vieraslajien Suomeen kulkeutumisessa on monia riskireittejä. Vähäisimpiä eivät ole Balttian maiden keväiset puutarhamarkkinat, joilla myydään ilman mitään valvontaa taimia. Myös verkkokaupan kautta voi saada vieraslajeja.
Vieraslajien torjunta on otettava tosissaan. Luotettavaa tietoa aiheesta saa vieraslajiportaalista www.vieraslajit.fi

Seppo Närhi
päätoimittaja

#Seppo Närhi