Pääkirjoitus Uutiset

11.10.2017 Seppo Närhi

Uutta yhteistoimintaa

Matkailuala hakee uusia kokemusalustoja matkailijoiden palvelemiseksi. Suomen puhdas luonto ja vesi, hiljaiset erämaat ja toisaalta toimiva infrarakenne luovat menestymisen edellytykset. Viheralan on tarjottava osaamistaan matkailukeskusten ympäristöjen suunnittelussa, eri puolilla Suomea olevien puutarhojen ja ouistojen nostamisessa esille ja palvelujen kehittämisessä.
Meidän on pystyttävä tuotteistamaan luonto ja viheralueet, liittämään palveluja yhteen ja rakentamaan niistä erilaisia paketteja.
Valtakunnallisesti ei ole vielä päästy alkuun, mutta maakunnissa tapahtuu – erityisesti Lapissa. Matkailubisneksen avulla on mahdollisuus pitää Suomea elävänä kasvukeskusten ulkopuolella – viheralan on hakeuduttava yhteistoimintaan näiden uusien kasvavien toimijoiden kanssa.

Seppo Närhi
päätoimittaja

#Seppo Närhi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: